KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  40  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp giám sát đối với người dưới 18 tuổi / Phan Thị Thu Lê, Bùi Thị Hằng Mong . - 2020. - Bùi, Thị Hằng Mong // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2020, Số 6, tr. 25-28
2 Bàn về áp dụng hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội / Vũ Hồng Thắng . - // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2019, Số 20, tr. 38 - 40
3 Bàn về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 / Lê Văn Đông . - 2018. - // Khoa học Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2018, Số 03 (23), tr. 12 - 18
4 Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi bị buộc tội theo hướng dẫn của Liên hợp quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam : Công trình dự thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần thứ XXIII. Năm học 2018-2019 / Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo . - Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 100 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Thị Phương Thảo
 • Thông tin xếp giá: A19210005411, A19210005412, A19210005415, B18210002049, B18210002052
 • 5 Bảo vệ bị hại là người dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Liên hợp quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam : Công trình dự thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần thứ XXIII. Năm học 2018-2019 / Trương Nhật Minh, Nguyễn Hoài Thương, Trần Thị Hường . - Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 96 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Hoài Thương Trần, Thị Hường
 • Thông tin xếp giá: A19210005406, A19210005410, A19210005413, B18210002113, B18210002114
 • 6 Bình luận các tội phạm có bị hại là người dưới 18 tuổi trong bộ luật hình sự năm 2015 và sự tham gia tố tụng hình sự của họ / Nguyễn Ngọc Điệp . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2019. - 383 tr. ; 28 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A19110014138, A19110014200-A19110014202, A19110014209-A19110014211, A19110014214, B19110010423-B19110010429
 • 7 Chính sách hình sự áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Trương Quang Vinh . - 2016. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016, Số 4 (190), tr. 79 - 89
  8 Chính sách xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội / Nguyễn Quốc Việt . - 2017. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2017, Số 22, tr. 50 - 53
  9 Đánh giá quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong sự so sánh với pháp luật nước ngoài / Hà Lệ Thủy . - // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2020, Số 11, tr. 1 - 8
  10 Đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi theo luật tố tụng hình sự Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Trúc Anh ; Người hướng dẫn: ThS. Lê Thị Thuỳ Dương . - Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 64 tr. ; 28cm. + 1 CD. - Lê, Thị Thuỳ Dương, ThS, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A18210004751
 • 11 Hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và một số kiến nghị hoàn thiện / Nguyễn Hoàng Thịnh . - 2019. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2019, Số 23, tr. 22-27, 48
  12 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi trên cơ sở khung pháp lý của Liên hợp quốc / Lê Huỳnh Tấn Duy . - Tp. Hồ chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 168 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A19110013775-A19110013784, B19110009907-B19110009916
 • 13 Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi trên cơ sở hướng dẫn của Liên hợp quốc về tư pháp phục hồi / Lê Huỳnh Tấn Duy . - 2017. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2017, Số 6 (109), tr. 37 - 43
  14 Hoàn thiện quy định xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi bị kết án trong Bộ luật Hình sự năm 2015 / Phan Thị Phương Hiền . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2017, Số chuyên đề tháng 1, tr. 24-28
  15 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi / Phạm Thị Thanh Mai . - // Khoa học Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2020, Số 02 (37), tr. 15-23
  16 Lấy lời khai và kiểm sát lấy lời khai bị hại là người dưới 18 tuổi theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Nguyễn Cao Cường . - 2018. - // Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 2018, Số 06, tr. 20 - 25; 52
  17 Một số điểm mới của bộ luật tố tụng hình sự 2015 về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi : Tiếp theo kỳ trước và hết / Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Phương Anh . - 2016. - Nguyễn, Phương Anh // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2016, Số 21, tr. 13-17
  18 Một số điểm mới của bộ luật tố tụng hình sự 2015 về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi : Tiếp theo kỳ trước và hết / Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Phương Anh . - 2016. - Nguyễn, Phương Anh // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2016, Số 21, tr. 13-17
  19 Một số điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi : Kỳ 1 / Trần Thị Thu Hiền . - 2016. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2016, Số 20, tr. 13-16
  20 Một số vấn đề pháp lý về các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Trần Ngọc Lan Trang, Nguyễn Phương Thảo . - Nguyễn Phương Thảo, ThS // Khoa học pháp lý Việt Nam, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2019, Số 07 (1281), tr. 64-75
  21 Một số vấn đề về biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 / Nguyễn Quý Khuyến . - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2019, Số 1 (369), tr. 13 - 21
  22 Một số vấn đề về quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) / Phan Thị Phương Hiền . - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2020, Số 4 (384), tr. 14 - 19
  23 Một số vướng mắc trong quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và giải pháp hoàn thiện / Vương Thị Hà . - // Khoa học Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2019, Số 04 (31), tr. 30 - 35
  24 Một số ý kiến về quy định án tích của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với người dưới 18 tuổi phạm tội / Nguyễn Thị Vân . - 2017. - // Khoa học Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2017, Số 02 (16), tr. 42 - 43
  25 Nguyên tắc áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội / Nguyễn Gia Viễn . - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2018, Số 20, tr. 14 - 19, 52
  26 Nguyên tắc bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi theo luật tố tụng hình sự Việt Nam / Nguyễn Thị Mỹ Hường; Người hướng dẫn: ThS. Trần Quốc Minh . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 87tr ; 28cm + 1 CD. - Trần, Quốc Minh, Th.S, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A20210005698
 • 27 Phòng ngừa tội phạm mua dâm dưới 18 tuổi ở Việt Nam : Công trình dự thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần thứ XXII. Năm học 2017-2018 / Nguyễn Bảo Ngân, Lê Thị Thùy Vân, Trần Thị Phương Liên, [...và những người khác] . - Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 57 tr. ; 28cm. - Lê, Thị Thùy Vân Lê, Trọng Tiến Trần, Thị Phương Liên
 • Thông tin xếp giá: A19210005404
 • 28 Quy định của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội Dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp / Đỗ Đức Hồng Hà . - 2017. - // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2017, Số 10, tr. 31 - 34
  29 Quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Thanh Vũ . - 2016. - // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2016, Số 16, tr. 5 - 9
  30 Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo Bộ luật Hình sự năm 2015 / Mai Thị Thủy . - 2016. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2016, Số 6 (338), tr. 27 - 32