KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  10  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại (ch.b.) . - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động, 2012. - 401 tr. ; 21 cm. - Đặng, Thanh Hoa Đỗ, Thành Công Hoàng, Thế Cường Lê, Hà Huy Phát Lê, Thị Diễm Phương Lê, Thị Hồng Vân Lương, Văn Lắm Nguyễn, Hải An Nguyễn, Thị Hoài Trâm Nguyễn, Trương Tín Ninh, Thị Hiền Sỹ, Hồng Nam
 • Thông tin xếp giá: A11110004419-A11110004425, A12210002340, A15110007757, A15110007759-A15110007761, A17110010575, B11110001445-B11110001447, B15110004105-B15110004109, B15110004176, C13210000259
 • 2 Hiệu lực của Bộ luật Dân sự trong mối quan hệ với văn bản pháp luật chuyên ngành qua thực trạng về thế chấp tài sản - kinh nghiệm nước ngoài đối với Việt Nam / Ninh Thị Hiền . - 2014. - // Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự , Tài liệu Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2014, KPV810 .B54, tr. 173 - 186
  3 Hoạt động trao quyền sử dụng đất của nhà nước tại Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Ninh Thị Hiền . - 2016. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016, Số 12, tr. 20 - 31
  4 Pháp luật về quyền huy động vốn của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản / Ninh Thị Hiền . - 2014. - // Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản những hạn chế, bất cập và giải pháp hoàn thiện , Tài liệu Hội thảo , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2014, K3310 .P43, tr. 77 - 87
  5 Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam / Ninh Thị Hiền . - Tp.Hồ Chí Minh, 2018. - 391tr.; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A18110012817, A18110012820, A18110012821, A18110013082, A18110013085-A18110013087, A18110013090, B19110009313, B19110009314, B19110009335-B19110009339
 • 6 Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam : Luận án tiến sĩ / Ninh Thị Hiền ; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa . - Tp.Hồ Chí Minh, 2017. - 219tr. Phụ lục.; 28cm. + 1 CD. - Phạm, Duy Nghĩa, PGS.TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A18210004820
 • 7 So sánh các giao dịch về quyền sử dụng đất trong bộ luật dân sự và luật kinh doanh bất động sản / Ninh Thị Hiền . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - // Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất, Tài liệu hội thảo, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2011, tr.182-191
  8 Trình tự thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) / Ninh Thị Hiền . - 2013. - // Góp ý dự thảo luật đất đai (sửa đổi) , Hội thảo khoa học, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2013, KPV3310.G67, tr. 156 - 174
  9 Trình tự thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Dự thảo Luật đất đai sửa đổi / Ninh Thị Hiền . - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2013, Số đặc san 01, tr.45-52
  10 Xác định quan hệ pháp luật và tư cách tham gia tố tụng của tổ chức hành nghề công chứng và người yêu cầu công chứng / Ninh Thị Hiền, Hoàng Mạnh Thắng . - Hoàng, Mạnh Thắng // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2019, Số 13, tr. 11-17