KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  30  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2016. - // Tài chính, Bộ Tài chính, 2016, Số 640, tr. 56-58
2 Bàn về yếu tố "Chiếm đoạt tài sản" trong các tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2012. - // Kiểm sát, Viện kiểm soát nhân dân tối cao, 2012, Số 9, tr.52-54
3 Bảng điểm cân bằng trong SME / Lê Đình Trực, Nguyễn Thị Phương Thảo . - Nguyễn, Thị Phương Thảo // Kế toán & Kiểm toán, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), 2019, Số 7 (190), tr. 41 - 43
4 Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi bị buộc tội theo hướng dẫn của Liên hợp quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam : Công trình dự thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần thứ XXIII. Năm học 2018-2019 / Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo . - Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 100 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Thị Phương Thảo
 • Thông tin xếp giá: A19210005411, A19210005412, A19210005415, B18210002049, B18210002052
 • 5 Biện pháp phòng chống tham nhũng thời Lê sơ (thế kỷ XV) và những giá trị, kinh nghiệm cần kế thừa trong giai đoạn hiện nay ở nước ta : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Phương Thảo . - Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 50tr. ; 27cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20681111
 • 6 Các yếu tố tác động đến ý định của khách hàng đối với việc chấp nhận marketing mạng xã hội tại Đà Lạt / Nguyễn Thị Phương Thảo . - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2018, Số 36, tr. 130-134
  7 Đề xuất mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Tây Bắc = Proposing the theoretical model of factors influencing the applications of accounting standards in small & medium sized firms in northwest / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2018. - // Kế toán & Kiểm toán, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, 2018, Số 1+2(172+173), tr. 87 - 90
  8 Giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng kế toán quản trị cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2018. - // Kế toán & Kiểm toán, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, 2018, Số 4(175), tr. 33-35
  9 Hoạt động xếp hạng tín dụng tại CIC góp phần quan trọng vào công tác quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2014. - // Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2014, Số 18, tr.38-39
  10 Kiểm toán công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ tại tập đoàn Bảo Việt - thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Phương Thảo . - // Kế toán & Kiểm toán, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), 2019, Số 6 (189), tr. 42-45
  11 Kiểm toán nội bộ tại Tập đoàn Bảo Việt: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Phương Thảo . - // Kế toán & Kiểm toán, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), 2019, Số 12, tr. 32-35
  12 Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm trên thế giới và bài học cho Việt Nam / Nguyễn Thị Phương Thảo . - // Kế toán & Kiểm toán, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), 2019, Số 3 (186), tr. 39-42
  13 Mối quan hệ giữa niềm tin và sự sẵn lòng tham gia vào nền kinh tế chia sẻ - Nghiên cứu tại Việt Nam / Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Tuyến . - Lê, Thị Kim Tuyến, TS Nguyễn, Thị Phương Thảo, TS // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2018, Số 33, tr. 53-56
  14 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / aNguyễn Thị Phương Thảo . - 2015. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2015, Số 5, tr. 40 - 43, 48
  15 Một số giải pháp phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An / Nguyễn Thị Phương Thảo . - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2020, Số 13, tr. 91-94
  16 Một số giải pháp thúc đẩy ngành du lịch tỉnh Quảng Bình / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2019. - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2019, Số 11, tr. 83-85
  17 Một số vấn đề về hoạt động điều tra bổ sung của viện kiểm sát ở giai đoạn xét xử phúc thẩm / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2012. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2012, Số 6, tr.27-30
  18 Một số vấn đề về thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự / Lục Thanh Thủy, Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2012. - Nguyễn, Thị Phương Thảo // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2012, Số 21, tr16-24
  19 Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công / Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2017. - Nguyễn, Thị Phương Thảo // Tài chính, Bộ Tài chính, 2017, Số 651, tr. 10 - 11
  20 Nghiên cứu phương pháp kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2018. - // Tài chính, Bộ Tài chính, 7/2018, Số 685, tr. 54 - 56
  21 Nhận diện hoạt động góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ / Nguyễn Thị Phương Thảo . - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2018, Số 11 (320), tr. 31-34
  22 Nhận thức, thái độ, hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên tại TP. Vũng Tàu / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2015. - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015, Số chuyên đề (6/2015), tr.47-49
  23 Pháp luật về thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thực trạng và hướng hoàn thiện : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Phương Thảo; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thủy . - Tp.Hồ Chí Minh, 2003. - 53 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Thị Thủy, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: 20161040
 • 24 Quy định về thỏa thuận cổ đông của một số nước trên thế giới / Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Nguyễn Trà My . - Bùi, Nguyễn Trà My // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2020, Số 2 (237), tr. 54 - 67
  25 Rủi ro pháp lý đối với góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ và giải pháp phòng ngừa / Nguyễn Thị Phương Thảo . - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2019, Số 2, tr. 29-32
  26 Sửa đổi quy định về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2012. - Nguyễn, Nho Hoàng // Dân chủ & pháp luật, Bộ tư pháp, 2012, Số 7(244), tr.33-36
  27 Thủ tục tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm trong vụ án hành chính : Công trình dự thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần thứ XXIII. Năm học 2018-2019 / Nguyễn Đỗ Nguyên Khoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Chí Tài . - Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 89 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Thị Phương Thảo Phạm, Chí Tài
 • Thông tin xếp giá: A19210005384-A19210005386, B18210002036, B18210002055
 • 28 Vi phạm hợp đồng trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo Công ước Viên 1980 - Kinh nghiệm cho Việt Nam : Công trình nghiên cứu khoa học / Nguyễn Thị Cúc Vi, Trần Thúy Văn . - Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 94 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Thị Cúc Vi Trần, Thúy Văn
 • Thông tin xếp giá: B18210001638
 • 29 Xác định hành vi cấu thành tội "tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2014. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2014, Số 23, tr.31-34;40
  30 Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Phương Thảo . - 2004. - // Tài chính, Bộ Tài chính, 2014, Số 4(594), tr.57-60