KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  1  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong luật tố tụng hình sự: Nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Hà Thị Thúy Lan; Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Quang Phúc . - Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 60 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD. - Phạm, Quang Phúc, PGS. TS., Người hướng dẫn
  • Thông tin xếp giá: A19210005145