Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1709 .T43
Tên tác giả Phạm, Thị Thanh
Tác giả liên quan Nguyễn, Thị Hoài Phương, ThS., GVHD
Thông tin nhan đề Thẩm quyền xét xử sơ thẩm trong tố tụng dân sự : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Thanh; Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương
Xuẩt bản,phát hành Hồ Chí Minh : Đại học Luật TpHCM, 2003
Mô tả vật lý 75tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Nghiên cứu đánh giá những ưu điểm đã đạt được của pháp luật về thẩm quyền xét xử Sơ thẩm trong tố tụng dân sự trong thời gian qua, bên cạnh đó đưa ra 1 số vướng mấc giữa lí luận và thực tiễn khi áp dụng chế định thẩm quyền xét xử Sơ thẩm trong tố tụng dân sự. Đồng thời, tác giả cũng nêu lên 1 số kiên nghị nhằm góp phần giải quyết các vướng mắc, giúp cho việc hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung
Từ khóa 1. Tố tụng dân sự. 2. Xét xử sơ thẩm.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:20159719
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích