Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1630 . C48
Tác giả tập thể Công ty TNHH MTV thiết kế truyền thông tủ sách Văn hóa Việt
Thông tin nhan đề Chuyện nghề luật : Hành trình công lý và trái tim. Tập 1 / Công ty TNHH MTV thiết kế truyền thông tủ sách Văn hóa Việt. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 286tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách sẽ cho các bạn đọc minh chứng rõ ràng nhất về cuộc đời, sự nghiệp của những Luật sư danh tiếng có tài năng, có đạo đức, có tinh thần dấn thân hết mình vì niềm tin công lý, những văn phòng luật sư uy tín...ghi lại đóng góp, công lao của những người đã và đang làm trong nghề luật nói chung: chấp hành viên. điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật..
Từ khóa 1. Luật sư. 2. Tiểu sử.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A23110019023, A23110019418
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B23110015394
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích