Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 978604156119
Mã ngôn ngữ vie
KPV1572 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Tác giả liên quan Lại, Viết Quang, TS, Nguyễn, Đức Hạnh, PGS.TS
Thông tin nhan đề Giáo trình hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết vụ án về động vật hoang dã / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 180 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách gồm 6 chương, với các nội dung: Khái quát về động vật hoang dã, vấn đề bảo tồn, vi phạm và tội phạm liên quan đến động vật hoang dã; Pháp luật quốc tế và Việt Nam về phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã; Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án về động vật hoang dã
Từ khóa 1. Động vật hoang dã. 2. Giải quyết vụ án. 3. Viện kiểm sát.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A23110018586, A23110018589-92
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B23110014848-52
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích