Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1572 .G53
Tên tác giả Lại, Viết Quang, TS
Tác giả liên quan Nguyễn, Đức Hạnh, PGS.TS
Thông tin nhan đề Giáo trình hoạt động Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết vụ án về động vật hoang dã / Lại Viết Quang,...[và những người khác]
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 515 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Tài liệu trình bày các nội dung: Khái quát về động vật hoang dã, vấn đề bảo tồn, vi phạm và tội phạm liên quan đến động vật hoang dã; Pháp luật quốc tế và Việt Nam về phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã; Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án về động vật hoang dã; Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn truy tố vụ án về động vật hoang dã; Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn xét xử vụ án về động vật hoang dã; Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong phòng, chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã
Từ khóa 1. Động vật hoang dã.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017667-9
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013938, B22110013941
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích