Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1264 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Đinh, Thị Chiến, Th.S. Biên soạn, Đỗ, Hải Hà, TS. Biên soạn, Đoàn, Công Yên, Th.S. Biên soạn, Hoàng, Thị Minh Tâm, Th.S. Biên soạn, Lê, Thị Thuý Hương, TS. Biên soạn, Lường, Minh Sơn, Th.S. Biên soạn, Nguyễn, Thị Bích, TS. Biên soạn, Trần, Hoàng Hải, PGS.TS. Chủ biên
Thông tin nhan đề Giáo trình Luật lao động / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tái bạn, có sửa đổi, bổ sung. - Tp. HCM : Hồng Đức, 2022
Mô tả vật lý 705 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Giáo trình cung cấp những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản, cần thiết cho sinh viên bậc đại học, giúp cho người học có đủ kiến thức về pháp luật lao động để lý giải các vấn đề lý luận và vận dụng được các quy định của pháp luật vào thực tiễn. Bên cạnh đó, giáo trình còn đem đến cho người đọc một cách nhìn rộng hơn về pháp luật lao động, quan hệ lao động và định hướng phát triển của ngành luật này trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập của nước ta hiện nay
Từ khóa 1. Lao động. 2. Luật lao động.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A22110017511-25
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B22110013806-20
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 26 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích