Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786048116781
Mã ngôn ngữ vie
KPV1160 .B56
Tên tác giả Nguyễn, Thái Cường, TS
Thông tin nhan đề Bình luận bản án quyền sở hữu công nghiệp góc nhìn pháp luật Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thái Cường
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 194 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung tài liệu bao gồm: Tranh chấp quyền đối với sáng chế; Tranh chấp quyền đối với giải pháp hữu ích; Tranh chấp quyền đối với kiểu dáng công nghiệp; Tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa; Tranh chấp quyền đối với tên thương mại
Từ khóa 1. Quyền sở hữu công nghiệp.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A20110015042, A20110015248-55, A20110015328-9
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B20110011776, B20110011860, B20110011901-5, B20110011911-4
Tổng số bản: 22
Số bản rỗi: 22 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích