CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 21661
 • Tổng số xếp giá: 79968
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 51
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1547
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập ... (91)
  2 Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập ... (85)
  3 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (74)
  4 Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế / Nguyễn Hồng Bắc chủ biên, Ngô ... (45)
  5 Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí M... (45)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện