CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 22348
 • Tổng số xếp giá: 83246
 • Tổng số Báo : 21
 • Tổng số Tạp chí: 52
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1650
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Transnational commercial law : text, cases, and materials / edited by Roy...
  2 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm trong tố tụng dân sự : Khóa luận tốt nghiệp / Phạ...
  3 Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảo Việt Nam trong thờ...
  4 Tư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc ph...
  5 Chuyện nghề luật : Hành trình công lý và trái tim. Tập 1 / Công ty TNHH ...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí ... (188)
  2 Luật hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập... (169)
  3 Giáo trình Luật lao động / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (136)
  4 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (133)
  5 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tậ... (129)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện