CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 21564
 • Tổng số xếp giá: 94773
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 51
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1507
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Handbook of International Investment Law and Policy. Volume 4 / Julien Cha...
  2 Handbook of International Investment Law and Policy. Volume 3 / Julien Cha...
  3 Handbook of International Investment Law and Policy. Volume 1 / Julien Cha...
  4 Luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục / Trường Đại học Luật TP.HCM
  5 Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và thực tiễ...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập ... (53)
  2 Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập ... (48)
  3 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (30)
  4 Giáo trình luật đất đai / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (23)
  5 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tậ... (21)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện