CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 21833
 • Tổng số xếp giá: 80399
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 51
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1547
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Bảo vệ người làm chứng trong tố tụng hình sự: Nghiên cứu so sánh và kinh nghiệ...
  2 Xét xử trực tuyến các vụ án hình sự theo pháp luật Việt Nam : Khóa luận tốt ...
  3 Nguyên tắc "không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm" theo luật tố tụng hình...
  4 Các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt theo luật hình sự Việt Nam : Khóa...
  5 Hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của phá...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập ... (92)
  2 Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập ... (86)
  3 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (80)
  4 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tậ... (68)
  5 Luật hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập... (61)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện