Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV858 .B56
Tên tác giả Tưởng, Duy Lượng
Thông tin nhan đề Bình luận khoa học bản án và án lệ : Tập 1 / Tưởng Duy Lượng
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 695 tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu các tình tiết, sự kiện pháp lý trong các bản án, quyết định được lựa chọn là nguồn của án lệ và nội dung các án lệ từ số 01 đến số 18, góp phần vận dụng thống nhất pháp luật trong thực tiễn xét xử về những vấn đề còn có những cách hiểu, áp dụng pháp luật khác nhau, đồng thời tác giả cũng giới thiệu các án lệ từ số 19 đến số 37 và một số án lệ nước ngoài theo hình thức song ngữ Việt - Anh để người đọc có thêm nguồn tài liệu nghiên cứu, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn Bình luận khoa học bản án và án lệ - Tập 1 của Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Tưởng Duy Lượng - nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, người có bề dày trong công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, với vốn kiến thức chuyên sâu về lý luận trong lĩnh vực áp dụng pháp luật nói chung và có nhiều năm xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án dân sự - kinh tế
Từ khóa 1. Án lệ. 2. Bản án dân sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
11:A21110016602-4, A21110016652
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích