Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV858 .N64
Tên tác giả Lê, Thị Bích Chi, Chủ biên
Thông tin nhan đề Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự : Sách tham khảo / Lê Thị Bích Chi, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Trọng Đạt
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Chính trị Quôc gia, 2021
Mô tả vật lý 398 tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Trong bối cảnh án lệ nói chung và án lệ về dân sự nói riêng được công nhận và sử dụng trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam, nghiên cứu và phân tích các bản án trong lĩnh vực dân sự là một yêu cầu tất yếu khách quan để nâng cao kỹ năng nghiên cứu và phân tích bản án, nhằm bảo đảm pháp luật được áp dụng thống nhất. Cuốn sách Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (sách tham khảo) đề cập đến các bản án dân sự về nhiều lĩnh vực khác nhau như thừa kế, thế chấp, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại,… và đưa ra những phân tích, đánh giá nội dung các bản án. Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với các giảng viên, sinh viên trong nghiên cứu khoa học, trong việc học tập, thực hành phân tích các tình huống cụ thể trong thực tiễn thi hành pháp luật dân sự ở nước ta hiện nay
Từ khóa 1. Bản án dân sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
11:A21110016355-64
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích