Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786048121839
Mã ngôn ngữ vie
KPV542 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Hà Nội
Tác giả liên quan Nguyễn Văn Cừ, PGS.TS., Chủ biên, Bùi, Minh Hồng, TS, Bùi, Thị Mừng, TS, Hà, Thị Mai Hiên, PGS.TS, Ngô, Thị Hường, PGS.TS, Nguyễn, Phương Lan, TS, Nguyễn, Thị Lan, PGS.TS
Thông tin nhan đề Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 463 tr. ; 22cm
Tóm tắt/chú giải Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hôn nhân và gia đình, gồm: khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; kết hôn; chế độ tài sản của vợ chồng; quan hệ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình; chấm dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ..
Từ khóa 1. Gia đình. 2. Hôn nhân. 3. Luật hôn nhân gia đình. 4. Việt Nam.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A21110016271-5
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích