Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1710 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Đặng, Thanh Hoa, Biên soạn, Nguyễn, Bá Tiến, Biên soạn, Nguyễn, Thị Hoài Phương, Chủ biên, Nguyễn, Thị Hoài Trâm, Biên soạn
Thông tin nhan đề Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam 2018 / Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 640 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung tài liệu gồm 13 chương với mục đích giới thiệu những kiến thức cơ bản của Luật tố tụng dân sự cho bạn đọc như: Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản; chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án; chứng cứ và chứng minh; án phí, lệ phí, các chi phí tố tụng; biện pháp khẩn cấp tạm thời; tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự...Qua đó giúp cho độc giả nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành; so sánh, nhận xét về những đặc thù trong những kiến thức chung đó với các thủ tục tố tụng khác như tố tụng hình sự, tố tụng hành chính và rộng hơn, so sánh với pháp luật tố tụng dân sự của một số mô hình tố tụng trên thế giới cũng như có khả năng ứng dụng kiến thức lý luận để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn
Từ khóa 1. Phúc thẩm. 2. Đình chỉ. 3. Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự. 4. Tố tụng dân sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010356-7, B19110010362, B19110010366-77
Tổng số bản: 15
Số bản rỗi: 13 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích