Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV542 .L83
Tác giả tập thể Trường Đại học Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Đỗ, Văn Đại, PGS.TS, Lê, Thị Mận, ThS, Ngô, Thị Anh Vân, ThS, Nguyễn, Văn Tiến, ThS, Trần, Thị Hương, ThS, Lê, Vĩnh Châu, TS., Chủ biên
Thông tin nhan đề Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Sách tình huống : Bình luận bản án / Trường Đại học Tp.Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 491tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách được chia theo năm vấn đề pháp lý: Kết hôn, hủy hôn trái pháp luật và không công nhận quan hệ vợ chồng; Quan hệ giữa vợ chồng; Quan hệ giữa cha mẹ và con, giữa ông bà và cháu; Chấm dứt hôn nhân; Hiệu lục áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình
Từ khóa 1. Luật hôn nhân và gia đình.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013875-6, A19110013879-89, A19110013894-5
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009854-62, B19110009966, B19110009970-4
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 25 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích