Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1710 .G53
Tên tác giả Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Tác giả liên quan Huỳnh, Thị Nam Hải
Thông tin nhan đề Giáo trình Luật tố tụng dân sự / Nguyễn Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Nam Hải
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 340 tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Giáo trình được biên soạn gồm 12 chương:Chương 1. Những vấn đề cơ bản về luật tố tụng dân sự; Chương 2. Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; Chương 3. Thẩm quyền của tòa án nhân dân;Chương 4. Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng; Chương 5. Thời hạn tố tụng và thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; Chương 6. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự; Chương 7. Biện pháp khẩn cấp tạm thời; Chương 8. Tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; Chương 9. Thủ tục giải quyết sơ thẩm vụ án dân sự; Chương 10. Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án dân sự; Chương 11. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Chương 12. Thủ tục giải quyết việc dân sự
Từ khóa 1. Thủ tục giải quyết sơ thẩm. 2. Vụ án dân sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A17110010290-4
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B17110006938, B17110006941-2, B17110006945-6
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích