CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 21185
 • Tổng số xếp giá: 93105
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 51
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1410
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (74)
  2 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tậ... (72)
  3 Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Trường Đại học... (67)
  4 Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam 2018 / Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí... (62)
  5 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách tình huống : Bình luận bản án/ Trường ... (62)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện