CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 21231
 • Tổng số xếp giá: 93478
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 51
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1410
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào th...
  2 Xây dựng pháp luật ở Việt Nam. Lý luận và thực tiễn / Dương Thị Tươi (chủ bi...
  3 V. Putin - Sự lựa chọn lịch sử của nước Nga : Sách tham khảo / Lê Thế Mẫu
  4 Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương : Sách chuyên khảo / ...
  5 Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam / Doãn Hồng Nhung (chủ biên), ...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (49)
  2 Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập ... (48)
  3 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách tình huống : Bình luận bản án/ Trường ... (44)
  4 Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Trường Đại học... (43)
  5 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam : Sách tình huống : Bình luận bản án / T... (41)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện