Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
BF .T83
Tên tác giả Degraff, Jeff
Tác giả liên quan Nguyễn, Mỹ Ngọc, dịch, Degraff, Staney
Thông tin nhan đề Tư duy sáng tạo / Jeff Degraff, Staney Degraff; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2022
Mô tả vật lý 229 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Trong cuốn sách này, tác giả đề cập đến những hoạt động sáng tạo mang tính thực tế diễn ra hằng ngày - kiểu sáng tạo mà bạn cần đến khi muốn nghĩ ra thứ gì đó đặc biệt hơn một chút. Quyển sách này là cẩm nang hướng dẫn cho những ai muốn biến điều bình thường thành phi thường
Từ khóa 1. Sáng tạo.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho B   Sơ đồ
11:B22110014335-7
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích