CHÀO MỪNG TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN.
Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.
 • Tổng số ấn phẩm: 21867
 • Tổng số xếp giá: 80662
 • Tổng số Báo : 22
 • Tổng số Tạp chí: 51
 • Tổng tập ấn phẩm định kỳ: 1547
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại / Trần Ngọc Thêm
  2 Tư duy sáng tạo / Jeff Degraff, Staney Degraff; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch
  3 Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường tài chính / Frederic S. Mishkin ...
  4 Mặc kệ thiên hạ - Sống như người Nhật / Mari Tamagawa ; Nguyễn Hoàng Vân dị...
  5 Đại học đừng học đại : Những bí mật đáng ngạc nhiên để thành công từ những s...
  Xem thêm...
  5  ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong  365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Luật hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập... (123)
  2 Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : ... (102)
  3 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tậ... (99)
  4 Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí ... (97)
  5 Luật thừa kế Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập ... (91)
   
  Tìm kiếm tài liệu:


  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện