KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  44  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Pháp luật về kinh doanh bất động sản ở Việt Nam dưới khía cạnh hoạt động đầu tư nước ngoài/ Nguyễn Quang Tuyến . - 2010. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2010, 9(222), tr.40-44
2 Bàn về đổi mới quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh bất động sản / Phan Huy Hồng, Bùi Thị Thanh Thảo . - 2014. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2014, Số 01 (80), tr.12-20
3 Bàn về sử dụng đất được phép chuyển nhượng trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Nhung . - 2014. - // Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2014, Số 6, tr.40-47
4 Bàn về vấn đề huy động vốn theo hình thức "góp vốn đầu tư thỏa thuận phân chia sản phẩm là nhà ở" trong kinh doanh bất động sản / Lưu Quốc Thái . - 2014. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, 2014, Số 5(313), tr.59-67
5 Bảo vệ quyền lợi của công dân trong kinh doanh bất động sản / Trần Đức Vinh . - 2013. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2013, Số 7, tr.5-9;21
6 Các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng mua nhà hình thành trong tương lai / Lưu Quốc Thái . - 2016. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2016, Số 06 (100), tr. 23 - 32
7 Các giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bất động sản ở Việt Nam / Vũ Anh . - 2011. - // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, 2011, Số 8(280), tr.43-49
8 Các giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bất động sản ở Việt Nam/ Vũ Anh . - 2011. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2011, Số 8(280), tr.43-49
9 Chế độ pháp lý về sử dụng đất của tổ chức kinh tế kinh doanh bất động sản : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Kim Phụng; Người hướng dẫn: ThS. Lưu Quốc Thái . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 71 tr. ; 28cm. - Lưu, Quốc Thái, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A10210001915
 • 10 Chính sách tài chính đất đai trong hoạt động kinh doanh bất động sản / Phan Văn Thọ . - 2011. - // Tài nguyên và môi trường, Bộ tài nguyên và môi trường, 2011, Số 11(121), tr.25-27
  11 Hoàn thiện pháp luật kinh doanh bất động sản / Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thị Hồng lan . - 2013. - Võ, Thị Hồng Lan // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2013, Số 20(252), tr.46-53
  12 Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam / Doãn Hồng Nhung . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009. - 217 tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110001920, A10110001923, A10110001925, A10110001926, B10110000685
 • 13 Hỏi đáp pháp luật về kinh doanh bất động sản / Nguyễn Thị Cam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 407 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110003492-A10110003499, B10110001099, B10110001100
 • 14 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Nhung . - 2012. - // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, 2012, Số1(285), tr.41-48
  15 Kinh doanh bất động sản và những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu thị trường / Vũ Thị Ánh Tuyết . - // Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường, 2019, Số 20 (322), tr. 16 - 17
  16 Luật kinh doanh bất động sản 2014 : Thực tiễn thi hành và áp dụng / Vân Khánh . - // Doanh nhân và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, 2018, Số 27 (329), tr. 16 - 18
  17 Luật kinh doanh bất động sản: Vẫn còn nhiều bất cập! / Tuấn Vũ . - // Doanh nhân và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam , 2018, Số 41(336), tr. 24-25
  18 Một số hạn chế của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014: Nhìn từ góc độ kỹ thuật lập pháp / Lưu Quốc Thái . - 2017. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2017, Số 5 (108), tr. 65 - 72
  19 Một số vấn đề pháp lý về chuyển nhượng dự án bất động sản / Nguyễn Thị Kiều Oanh . - 2014. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2013, Số 02(81), tr.35-41
  20 Một số vướng mắc về xác minh thẩm quyền và thời hiệu giải quyết tranh chấp theo khoản 1 và khoản 4 điều 29 BLTTDS trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản / Bùi Thành Trung . - 2011. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2011, Số 4, tr17-21
  21 Những điểm mới và thách thức trong thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 / Trần Huỳnh Thanh Nghị . - 2016. - // Nghiên cứu Lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, 2015, Số 04 (308), tr. 39 - 46
  22 Những vấn đề pháp lý về thuế kinh doanh bất động sản : Luận văn thạc sĩ luật học / Trương Thị Bích Đào; Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Bích Thọ . - Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 123 tr. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20185541, A08210000476, A08210000652, B14210000407
 • 23 Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản - Những hạn chế, bất cập và giải pháp hoàn thiện : Tài liệu hội thảo / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh . - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 197 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A14210003557, A14210003618, A19210005452, B18210001914, B18210001977
 • 24 Pháp luật kinh doanh bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản : Luận văn thạc sĩ / Dương Thị Vọng; Người hướng dẫn: PGS.TS.Phạm Duy Nghĩa; TS. Lưu Quốc Thái . - Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 81 tr. ; 28cm. - Lưu, Quốc Thái, TS., Người hướng dẫn Phạm, Duy Nghĩa, PGS.TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A10210001739, B14210000804
 • 25 Pháp luật về các hình thức giao dịch nhà, công trình xây dựng trong kinh doanh bất động sản : Luận văn thạc sĩ / Huỳnh Văn Vinh; Người hướng dẫn: TS. Đỗ Văn Đại . - Tp.Hồ Chí Minh, 2010. - 82 tr. ; 28cm. - Đỗ, Văn Đại, TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A10210001765, B14210000822
 • 26 Pháp luật về cho vay kinh doanh bất động sản và thực tiễn tại các ngân hàng thương mại ở TP. Hồ Chí Minh : Khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Nguyễn Khánh An; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Tú . - Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 50 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Thanh Tú, TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A10210001472
 • 27 Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương; Người hướng dẫn: TS. Đặng Anh Quân . - Tp.Hồ Chí Minh, 2017. - 79 tr. ; 28cm. + 1 CD, Phụ lục. - Đặng, Anh Quân, TS, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A17210004449, A17210004453, B18210001368
 • 28 Pháp luật về đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản của các ngân hàng thương mại : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Hoài Hận; Người hướng dẫn: TS.Vũ Thị Thanh Vân . - Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 81 tr. ; 28cm. - Vũ, Thị Thanh Vân, TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A10210001694, B14210000319
 • 29 Pháp luật về hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư trong kinh doanh bất động sản : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Quỳnh Như ý; Người hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Biên Thùy . - Tp.Hồ Chí Minh, 2014. - 55tr. ; 28cm. - Hoàng, Thị Biên Thùy, ThS, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A14210003499
 • 30 Pháp luật về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai / Nguyễn Thị Hồng Nhung . - 2018. - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2018, Số 5 (50), tr. 48 - 51