KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  24  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại công ty cổ phần Bibo Mart chi nhánh Miền Nam : Khoá luận tốt nghiệp Quản kinh doanh / Nguyễn Thị Mỹ Thao; Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Hoàng Anh . - Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 69 tr. ; Phụ lục.; 28cm. + 1 CD. - Nguyễn, Thanh Hoàng Anh, ThS, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A17210004567
 • 2 Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn kết của nhân viên ngành bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh/ Hàng Nhật Quang, Trần Thị Thanh Thu . - 2016. - Trần, Thị Thanh Thu, ThS // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2016, Số chuyên đề tháng 04, tr.57-59
  3 Bước khởi đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại LienVietBank Hà Nội / Nguyễn Thu Hoa . - 2009. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2009, Số 6, tr.27-29
  4 Các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến hành vi gắn kết của nhân viên với tổ chức tại BIDV / Ao Thu Hoài, Tống Mỹ Hoàng . - Tống, Mỹ Hoàng // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1/2019, Số 3, tr. 3-7
  5 Đặt văn hoá thương hiệu vào văn hoá doanh nghiệp / Đặng, Thanh Vân . - 2018. - // Doanh nhân, Ấn phẩm hàng tháng của báo Diễn đàn Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2019, Số 232-233, tr. 101-105
  6 Đột phá tư duy kinh doanh / Howard Yu; Nyx Tran dịch . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 438 tr. ; 21 cm. - Nyx Tran, Dịch
 • Thông tin xếp giá: A18110013073-A18110013078, A18110013081, A18110013089, B19110009340-B19110009346
 • 7 Giáo trình văn hóa kinh doanh / Dương Thị Liễu . - Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2012. - 559 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A13110006188, A13110006189, A13110006200, A13110006201, B13110002214, B13110002221-B13110002224, B13110002240, B13110002242-B13110002244, B18110009005, B18110009006
 • 8 Khảo sát doanh nghiệp ở ĐBSCL: Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên / Nguyễn Giác Trí . - 2016. - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 02/2016, Số chuyên đề, tr. 39 - 41
  9 Một số giải pháp đột phá để xây dựng văn hóa doanh nghiệp / Nguyễn Thị Việt Nga . - 2018. - // Tài chính, Bộ Tài chính, 7/2018, Số 685, tr. 67 - 70
  10 Ngân hàng thương mại Việt Nam trong qua trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp / Lê Huyền Ngọc . - 2012. - // Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2012, Số 12, tr.42-45
  11 So sánh văn hóa doanh nghiệp Trung - Việt / Zhong Wei . - // Lao động và xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2018, Số 584, tr. 26 - 29
  12 Tác động của văn hóa doanh nghiệp với sự gắn kết tổ chức của người lao động làm việc tại VNPT Bình dương / Nguyễn, Phương Nam, Cao Việt Hiếu . - 2018. - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 01/2018, Số 03, tr. 51-54
  13 Tác động của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên / Nguyễn Lan Anh . - 2017. - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 04/2017, Số 12, tr. 65 - 68
  14 Thuyết lây lan: Từ văn hóa tổ chức và lãnh đạo đến hành vi của nhân viên với tổ chức và thái độ với khách hàng / Võ Thị Ngọc Thúy, Mai Thu Phương, Hoàng Đoàn Phương Thảo . - 2017. - Hoàng, Đoàn Phương Thảo Mai, Thu Phương // Kinh tế & Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017, Số 239, tr. 29 - 36
  15 Vài nét về văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Ninh Bình / Đinh Thị Thúy, Đinh Thị Kim Khánh, Phan Thị Hằng Nga . - Đinh, Thị Kim Khánh, ThS Phan, Thị Hằng Nga, ThS // Tài chính, Bộ Tài chính, 2018, Số 687, tr. 90-92
  16 Văn hóa doanh nghiệp - yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của các ngân hàng / Phạm Thị Liên . - 2018. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 3/2018, Số 6, tr. 32 - 34
  17 Văn hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay thực trạng và giải pháp / Phương Thanh Thanh . - 2015. - // Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015, Số 23(229), tr. 33-34
  18 Văn hóa doanh nghiệp và một số vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thúy Hải . - 2016. - // Tài chính, Bộ Tài chính, 12/2016, Kỳ 1, tr. 85 - 86
  19 Văn hóa doanh nghiệp và những nhân tố cấu thành / Đinh Việt Hòa . - 2015. - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015, Số 6, tr. 40 - 42
  20 Văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân trong quá trình hội nhập / Đào Duy Quát . - Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 347 tr. ; 19cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20676780, 20676810, 23253704, 23253735
 • 21 Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng phát triển bền vững trong thời đại công nghệ số / Hồng Ly . - // Doanh nhân và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam , 2018, Số 45 (338), tr. 52-53
  22 Vận dụng mô hình DOCS của DENISON trong đánh giá văn hóa doanh nghiệp ở một số doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội / Trần Thị Hoàng Hà . - // Khoa học thương mại, Trường Đại học Thương mại, 4/2018, Số 116, tr. 23 - 29
  23 Xây dựng hệ thống chính sách khuyến khích phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thu . - 2013. - // Quản lý nhà nước, Học viện hành chính, 2013, Số 212, tr.63-67;77
  24 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa / Nguyễn Văn Kỷ, Nguyễn Văn Quảng . - 2016. - Nguyễn, Văn Quảng, ThS // Tài chính, Bộ Tài chính, 11/2016, Kỳ 2, tr. 45 - 46