KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  41  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 "Báo chí là vũ khí sắc bén để xây dựng thương hiệu" / Trần Loan . - 2016. - // Doanh nhân & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, 2016, Số 23 (195), tr. 36 - 37
2 "Nguyên tích tân phục" khoác áo mới cho thương hiệu nguyên tích . - 2018. - // Gam7 book 08 Launching - Để kích hoạt chiến dịch Marketing bùng nổ, RIO Creative, 2018, No. 08 , tr. 65 - 67
3 "Thả thính" đúng điệu thương hiệu / Huỳnh Vĩnh Sơn, Senior Copywriter . - 2018. - // Gam7 book 08 Launching - Để kích hoạt chiến dịch Marketing bùng nổ, RIO Creative, 2018, No. 08 , tr. 55 - 59
4 "Truyền thông quyết định tính sống còn của thương hiệu" / Lê Yến . - 2016. - // Doanh nhân & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, 2016, Số 23 (195), tr. 40 - 41
5 Ảnh hưởng của các nhân tố marketing xanh đến hình ảnh thương hiệu xanh trong lĩnh vực ngân hàng / Nguyễn Kim Nam, Trần Vũ Vượng . - 2016. - Trần, Vũ Vượng, ThS // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 8/2016, Số 15, tr. 26 - 30
6 Bàn về các thuật ngữ "nhãn hiệu hàng hóa" và "thương hiệu" / Nguyễn Như Quỳnh . - 2003. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ tư pháp, 2003, Số 11, tr. 7-9
7 Bàn về chiến lược phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam / Phan Vinh Nhân . - 2003. - // Thực tiễn triển khai và giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích phát triển công nghệ phần mềm Việt Nam , Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2003, tr. 148 - 153
8 Bảo hộ ở nước ngoài: Cần thiết để tránh mất thương hiệu! / Lan Ngọc . - // Doanh nhân & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, 2018, Số 35 (333), tr. 12 - 17
9 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - một thể chế quản trị căn cốt cho xây dựng và phát triển thành phố thông minh / Vũ Tuấn Hưng . - 2017. - // Nghiên cứu Kinh tế, Viện Kinh tế Việt Nam, 03/2017, Số 3 (466), tr. 26 - 30
10 Bảo vệ thương hiệu: Doanh nghiệp phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ / Hải Long . - // Doanh nhân & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, 2018, Số 35 (333), tr. 6 - 7
11 Các yếu tố tác động đến thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam / Tô Đình Tuân, Nguyễn Minh Hà . - 2018. - Nguyễn, Minh Hà // Nghiên cứu Kinh tế, Viện Kinh tế Việt Nam, 3/2018, Số 3 (478), tr. 41 - 53
12 Cộng tác viên - xây dựng uy tín, thương hiệu Tạp chí Tài nguyên và Môi trường / Kiều Đăng Tuyết . - 2012. - // Tài nguyên và môi trường, Bộ tài nguyên và môi trường, 2012, Số 21(155), tr.36-37
13 Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề thương hiệu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế / Bộ kế hoạch và đầu tư. Trung tâm thông tin kinh tế xã hội Quốc gia . - Hà Nội : Thống kê, 2004. - 534tr. ; 27cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20192419, 20192440, 23122864, 23122895, 23122994
 • 14 Doanh nghiệp Việt Nam: Vẫn loay hoay giành thị phần thương hiệu / Bảo Anh . - 2016. - // Doanh nhân & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, 2016, Số 21 (194), tr. 20 - 21
  15 Đánh giá quan hệ giữa truyền thông tiếp thị và giá trị thương hiệu trong ngành nước giải khát / Lê Tấn Bửu, Lê Đăng Lăng . - 2017. - Lê, Đăng Lăng // Phát triển kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2017, Số 7, tr. 56 - 80
  16 Đo lường yếu tố ảnh hưởng giá trị thương hiệu Agribank tại TP.Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Ánh Hồng . - 2016. - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2016, Số 11, tr.17-20
  17 Đột phá tư duy kinh doanh / Howard Yu; Nyx Tran dịch . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 438 tr. ; 21 cm. - Nyx Tran, Dịch
 • Thông tin xếp giá: A18110013073-A18110013078, A18110013081, A18110013089, B19110009340-B19110009346
 • 18 Hoạt động gọi vốn tài trợ khởi nghiệp từ cộng đồng: Tiếp cận từ lý thuyết marketing quan hệ / Nguyễn Quang Thu, Trần Thế Hoàng, Hà Kiên Tân . - Hà, Kiên Tân Trần, Thế Hoàng // Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2018, Số 5, tr. 6-22
  19 Kênh truyền thông cá nhân cơ hội "lên sóng" của thương hiệu / Linh Đan . - 2019. - // Gam7 book 12 Generation of Active Marketers, RIO Creative, 2019, No. 12 , tr. 100-105
  20 Khẳng định thương hiệu để xây dựng lộ trình đào tạo / Nguyễn Ngọc Thanh . - 2014. - // Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2014, Số 18(200), tr.6
  21 Launching event công cụ kích hoạt thương hiệu hiệu quả / Phan Lê Khôi . - 2018. - // Gam7 book 08 Launching - Để kích hoạt chiến dịch Marketing bùng nổ, RIO Creative, 2018, No. 08 , tr. 96 - 103
  22 Luật sư Trần Nam Long: "Chủ động trong nhận thức và hành động để giữ vững thương hiệu" / Lan Anh . - // Doanh nhân & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, 2018, Số 35 (333), tr. 8 - 10
  23 Manual of appeal and trial proceeding on patent, utility model, design and trademark in japanese patent office / Japanese Patent Office . - Japan : Aippi , 1996. - 590p. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20250669
 • 24 Mối quan hệ giữa chất lượng website, ấn tượng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung thành thương hiệu trong lĩnh vực ngân hàng/ Nguyễn Quốc Nghi . - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 10/2018, Số 20, tr. 32 - 37
  25 Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đào tạo chất lượng cao hành chính - tư pháp trong xu thế phát triển và khẳng định thương hiệu Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh / Phạm Thái . - 2016. - // Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh: 20 năm phát triển và hội nhập, Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2016, DS. T76, tr. 90-96
  26 Niềm tin thương hiệu với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh trái cây nhập khẩu ở Việt Nam / Trần Hải Ly, Đặng Quỳnh Nga . - 2017. - // Kinh tế và dự báo, Cơ quan ngôn luận của bộ kế hoạch và đầu tư, 06/2017, Số 21, tr. 46 - 48
  27 Phát triển thương hiệu đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Thị Hồng Lan . - 2012. - Nguyễn, Thị Hồng Lan // Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2012, Số 12, tr.26-32
  28 Thanh khoản cổ phiếu khi doanh nghiệp mua lại cổ phần trên thị trường tự do / Trần Thị Hải Lý . - // Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2018, Số 5, tr. 24-45
  29 Thái độ đối với thương hiệu và thái độ đối với quảng cáo sử dụng hình ảnh hấp dẫn giới tính qua một nghiên cứu thử nghiệm / Hà Minh Trang, Trần Đăng Khoa, Cao Quốc Việt . - 2018. - Cao, Quốc Việt Trần, Đăng Khoa // Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2018, Số 4, tr. 64 - 80
  30 Thương hiệu của doanh nghiệp bảo hiểm / Vũ Đình Trường Sơn . - // Tài chính, Cơ quan của Bộ Tài chính, 2006, Số 2(496), tr.26-27