KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  504  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bàn thêm về việc có nên ghi nhận nguyên tắc "suy đoán vô tội" / Ngô Cường . - 2011. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2011, Số 18, tr. 25 - 28
2 Bảo vệ quyền con người trong pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự / Nguyễn Văn Tuân . - 2009. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ tư pháp, 2009, Số 7(208), tr.8-15
3 Chế định người làm chứng trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam: Khóa luận tố nghiệp / Nguyễn Hữu Viêt; Người hướng dẫn: ĐInh Văn Đoàn . - Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 67tr. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: A12210002671
 • 4 Hình thức tố tụng và thủ tục công tố trong tố tụng hình sự / Nguyễn Văn Tuân . - 2010. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2010, 8(221), tr.2-8
  5 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về oan, sai và các giải pháp phòng chống nhìn từ góc độ cải cách tư pháp / Trịnh Tiến Việt . - 2012. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2012, Số 4, tr.1-7; 25
  6 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về oan, sai và các giải pháp phòng, chống nhìn từ góc độ cải cách tư pháp / Trịnh Tiến Việt . - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2012, Số 3, tr.3-10
  7 Hoàn thiện quy định về quyền hạn, trách nhiệm của chủ toạ phiên tòa trong tố tụng hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Nhớ . - 2014. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2014, Số 14, tr.7-14
  8 Một số vấn đề về nghĩa vụ của người bị hại quy định tại khoản 4 điều 51 bộ luật tố tụng hình sự / Đặng Văn Phượng . - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2012, Số 3, tr.11-12, 2
  9 Một số vướng mắc bất cập khi áp dụng điều 92 bộ luật tố tụng hình sự / Phạm Ngọc Ánh . - 2012. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2012, Số 8, tr.21-22
  10 Nguồn chứng cứ trong tố tụng hình sự / Hoàng Duy Hiệp . - 2010. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2010, 10(223), tr.27-33
  11 Quy định của bộ luật Tố tụng hình sự về xử lý vật chứng và những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng/ Nguyễn Văn Trượng . - 2010. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2010, 9(222), tr.30-35
  12 Thực trạng thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về phạm vi giám đốc thẩm và những vấn đề cần hoàn thiện / Nguyễn Văn Trượng . - 2011. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2011, Số 7, tr.1-5
  13 3450 thuật ngữ pháp lý phổ thông / Nguyễn Ngọc Điệp . - Tp. Hồ Chí Minh : Giao thông Vận tải, 2009. - 694 tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A09110000058-A09110000060, B09110000025
 • 14 Án oan sai trong tố tụng hình sự nguyên nhân, cách phòng chống, trách nhiệm, bồi thường và những quy định pháp luật áp dụng trong án oan sai / Phạm Hùng . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2016. - 414 tr. ; 27cm. -
 • Thông tin xếp giá: A16110009426-A16110009430, B16110006053, B16110006055, B16110006056, B16110006058, B16110006059
 • 15 Án treo và thi hành án treo tại Thành phố Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Độ . - Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 82 tr. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20185855, A08210000489, B14210000007
 • 16 Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong tố tụng hình sự / Trần Thị Lan . - 2018. - // Quản lý nhà nước, Học Viện Hành Chính Quốc Gia, 2018, Số 6(269), tr. 108-109, 115
  17 Áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003:một số vấn đề vướng mắc trong khởi tố vụ án, khởi tố bị can / Lê Thị Huyền Trang . - 2009. - // Khoa học pháp lý, Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2009, Số 2(51), tr.48-51
  18 Bài tập luật hình sự và tố tụng hình sự. Tập 1 / Đỗ Đức Hồng Hà . - Hà Nội : Tư pháp, 2009. - 327 tr. ; 19cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110001971
 • 19 Bàn thêm một số vấn đề về thời điểm và mức độ tham gia bắt buộc của người bào chữa trong giai đoạn điều tra trong tố tụng hình sự / Nguyễn Trương Tín . - 2004. - // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, 2004, Số 12(272), tr.42-52
  20 Bàn về các nguyên tắc của tố tụng hình sự / Đào Trí Úc, Nguyễn Mạnh Hùng . - 2011. - Nguyễn, Mạnh Hùng, ThS // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, 2011, Số 2(274), tr.51-60
  21 Bàn về các nguyên tắc của tố tụng hình sự/ Đào Trí Úc, Nguyễn Mạnh Hùng . - 2011. - Nguyễn, Mạnh Hùng, ThS // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2011, Số 2(274), tr.51-60
  22 Bàn về chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự / Đỗ Văn Thấn . - 2018. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2018, Số 9, tr. 24-30
  23 Bàn về chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp / Lê Thị Tuyết Hoa . - 2007. - // Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, 2007, Số 18, tr. 34-38
  24 Bàn về giới hạn chứng minh và nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng hình sự / Đinh Thế Hưng, Nguyễn Trường Giang . - 2017. - Nguyễn, Trường Giang, ThS // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2017, Số 23, tr. 1 - 7
  25 Bàn về khái niệm chứng cứ điện tử, dữ liệu điện tử và phương tiện điện tử trong tố tụng hình sự / Đỗ Thị Phương . - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2019, Số 19, tr. 28 - 34
  26 Bàn về khái niệm người bị hại trong Tố tụng hình sự / Lê Nguyên Thanh . - 2012. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2012, Số 05(72), tr.18-26
  27 Bàn về khái niệm oan sai và căn cứ pháp lý xác định oan sai trong tố tụng hình sự / Đỗ Đình Lương, Hà Tú Cầu . - 2001. - Hà, Tú Cầu // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2001, Số 7, tr.55-60
  28 Bàn về mối quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự / Đoàn Tạ Cửu Long . - 2013. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2013, Số 14, tr.17-22
  29 Bàn về một số quyền của người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự / Trương Văn Hòa . - 2014. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2014, Số 6, tr.45-48
  30 Bàn về một số vấn đề về khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại / Phạm Thái . - 2012. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2012, Số 05(72), tr.8-17