KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  1  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong tố tụng hình sự Việt Nam / Phan Văn Chánh . - 2017. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2017, Số 4 (348), tr. 21 - 26