KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  283  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Công chứng quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình để vay vốn: Nơi chứng, nơi...không / Bùi Đăng Vương . - 2010. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2010, Số 2(215), tr. 42-43, 47
2 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Khóa luận tốt nghiệp / Hồ Thị Thu Hà; Người hướng dẫn: ThS. Chế Mỹ Phương Đài . - Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 60tr. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: A13210002899
 • 3 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Người hướng dẫn: ThS. Huỳnh Minh Phương . - Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 71tr. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: A14210003401
 • 4 Một vụ án tranh chấp: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhiều quan điểm giải quyết khác nhau / Nguyễn Hải An . - 2010. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2010, 12(225), tr.49-50
  5 Quyết định giám đốc thẩm số 30/2011/DS-GĐT ngày 15/9/2011 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất / Hội đồng thẩm phán . - 2012. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2012, Số 8, tr.43-48
  6 Tranh chấp đất đai hay tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất / Chu Thị Châu . - 2012. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2012, Số 7, tr.26-27
  7 110 câu hỏi về thừa kế theo bộ luật dân sự / Lê Kim Quế . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 173tr. ; 19cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20127572, 20127589, 20127596, 21115745, 21115752, 21115776, 21115783, 23076464, 23076471
 • 8 99 tình huống và tư vấn pháp luật về thừa kế nhà và quyền sử dụng đất / Phan Thị Hương Thủy . - Hà Nội : Tư pháp, 2005. - 511tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20260590, 20261214, 21212703, 21212710, 21212741, 21212772, 21212802, 21212833, 23215634, 23215665
 • 9 Án dân sự - không thể "xử khiểu gì cũng được" / Phan Văn Tân . - 2019. - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2019, Số 9, tr. 20-23
  10 Bàn thêm về các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất / Nguyễn Quang Tuyến . - 2004. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2004, Số 5, tr.50-54
  11 Bàn về giá đất của nhà nước / Đỗ Anh Quân . - 2006. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2006, Số 05(36), tr.20-27
  12 Bàn về giải quyết hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất / Đỗ Văn Chỉnh . - 2011. - // Nghề luật, Học viện tư pháp, 2011, Số 3, tr.40-42
  13 Bàn về khía cạnh pháp lý của tài sản quyền sử dụng đất / Phạm Xuân Hoàng . - 2004. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2004, Số 47, tr.29-31
  14 Bàn về quyền sử dụng đất / Nguyễn Thị Vân Anh . - 2013. - // Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2013, Số 5(163), tr.15-17
  15 Bàn về sử dụng đất được phép chuyển nhượng trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Nhung . - 2014. - // Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2014, Số 6, tr.40-47
  16 Bàn về thời điểm có hiệu lực của các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất / Đàm Thị Diễm Hạnh, Nguyễn Thành Duy . - 2014. - Nguyễn, Thành Duy // Khoa học Kiểm sát, Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2014, Số 04, tr.17-20
  17 Bàn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất / Nguyễn Quang Quý . - 2005. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ tư pháp, 2005, Số 2(155), tr.31-32
  18 Bàn về thuế chuyển nhượng vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất / Bùi Thị Thu Thảo . - 2016. - // Tài chính, Bộ Tài chính, 2016, Số 634, tr. 55 - 56
  19 Bàn về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay / Trần Thị Thu Hiền . - 2012. - // Kiểm sát, Viện kiểm soát nhân dân tối cao, 2012, Số 7, tr.56-57;64
  20 Bàn về vấn đề" chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất " trong luật đất đai 2013 / Lưu Quốc Thái . - 2015. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2015, Số 8 (328), tr.65-70
  21 Báo cáo dẫn đề: Bảo đảm quyền con người thông qua quy định về giao dịch quyền sử dụng đất / Đỗ Văn Đại . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - // Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất, Tài liệu hội thảo, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2011, tr.4-8
  22 Bản chất của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành / Nguyễn Văn Hiến . - 2016. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2016, Số 294, tr. 25-28
  23 Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam / Lê Hồng Hạnh . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư Pháp, 2017, Số 8 (305), tr. 22 - 25
  24 Bảng giá đất mới năm 2008 và các quy định pháp luật mới nhất về đất đai, nhà ở, xây dựng / Minh Hà . - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động, 2008. - 682 tr. ; 27cm. -
 • Thông tin xếp giá: A09110000035, A09110000036, B09110000015
 • 25 Bảo đảm quyền của người sử dụng đất trong các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất / Trần Đức Vinh . - 2013. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2013, Số 03(252), tr.34-40
  26 Bão lãnh và thực trạng giải quyết tranh chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất tại toà án nhân dân / Sỹ Hoàng Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - // Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất, Tài liệu hội thảo, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2011, tr.138-149
  27 Bất cập trong thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất / Hồ Thúy Ngọc . - 2013. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2013, Số 12(261), tr.35-40
  28 Bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hướng hoàn thiện / Nguyễn Trường Thành, Mai Thị Ngọc Oanh . - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2018, Số 12 (58), tr. 35 - 38
  29 Bất cập về thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai năm 2003 / Vũ Thị Hồng Yến . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số chuyên đề 8, tr.11-14
  30 Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005. Tập 3 / Hoàng Thế Liên . - H.à Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 610 tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110001168-A10110001172, A10110001181-A10110001183, B09110000411, B09110000412