KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  2  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng / Michael H. Hugos; Phan Đình Mạnh dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2017. - 438 tr. ; 21 cm. - Phan, Đình Mạnh, Dịch
  • Thông tin xếp giá: A18110013071, A18110013072, A18110013079, A18110013080, A18110013083, A18110013084, A18110013088, A18110013091, B19110009379-B19110009385
  • 2 Quan hệ giữa sự hợp tác với khách hàng trong quản trị chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế tạo / Lê Thị Tú Anh, Nguyễn Thu Hà, Phan Chí Anh . - // Khoa học thương mại, Trường Đại học Thương mại, 8/2018, Số 120, tr. 42 - 54