KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  8  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải quyết tranh chấp hành chính theo quy định của pháp luật Trung Quốc / Nguyễn Văn Quang . - 2018. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018, Số 05, tr. 89 - 100
2 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh, Dương Thị Hiền . - Xuất bản lần thứ nhất. - Swiss : KLuwer Law and Taxation, 1994. - 200tr. ; 27cm. - Lê Hồng Hạnh, GS.TS., Người hướng dẫn Ths. Dương Thị Hiền, Ngd
 • Thông tin xếp giá: 20175269, 20175337, 20175351, 20175368, 20175375, 20175382, 20175412, 20175443, 21146800, 21146831, 21146862, 21146893, 21146909, 21146916, 21146923, 21146930, 21146947, 21146954, 21146961, 21146978, 21146985, 21146992, 21147005, 21147012, 21147036, 21147043, 21147074, 21148095, 22091109, 22091116, 22091123, 22091130, 22091147, 22091154, 22091161, 22091178, 22091185, 22091192, 22091208, 22091215, 22091239, 22091246, 22091253, 22091260, 22091277, 22091284, 22091291, 22091307, 22091314, 22091321, 22091338, 22091345, 22091352, 22091369, 22091376, 22091383, 22091390, 22091406, 22091413, 22091420, 22091437, 22091444, 22091451, 22091468, 22091475, 22091482, 22091499, 22091505, 22091512, 22091529, 22091536, 22091543, 22091550, 22091567, 22091574, 22091598, 22091604, 22091611, 22091628, 22091635, 22091642, 22091659, 22091666, 22091673, 22091680, 22091697, 22091710, 22091727, 22091734, 22091741, 22091758, 22091765, 22091772, 22091789, 22091796, 22091802, 22091819, 22091826, 22091833, 22091840, 22091857, 22091864, 22091871, 22091888, 22091895, 22091901, 22091918, 22091925, 22091932, 22091949, 22091970, 22091987, 22091994, 22092007, 22092014, 22092021, 22092052, 22092069, 22092076, 22092083, 22092090, 22092106, 22092113, 22092120, 22092137, 22092144, 22092151, 22092168, 22092175, 22092182, 22092199, 22092205, 22092212, 22092229, 22092236, 22092243, 22092250, 22092267, 22092274, 22092281, 22092298, 22092304, 22092311, 22092328, 22092335, 22092342, 22092359, 22092366, 22092373, 22092380, 22092397, 22092403, 22092410, 22092427, 22092434, 22092441, 22092601, 22092618, 22092625, 22092632, 22092649, 22092656, 22092663, 22092670, 22092687, 22092694, 22092700, 22092717, 22092724, 22092731, 22092748, 22092755, 22092762, 22092779, 22092793, 22094490, 22094537, 22094544, 22094575, 22156037, 22188427, 23089600, 23089617, 23089631, 23089648, 23089662, 23089679, 23089693, 23089723, 23089730, 23089761, 23089792, 23089808, 23089815, 23089853, 23089860, 23089891, A10110002413
 • 3 Mô hình chính quyền đô thị của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Trương Hồ Hải . - 2013. - // Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2013, Số 05(156), tr.65-72
  4 Một số vấn đề về chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật Trung Quốc / Phí Mạnh Cường . - 2008. - // Quản lý nhà nước, Học viện hành chính, 2008, Số 146, tr.56-58
  5 Một số vấn đề về cơ chế phá hạn trách nhiệm trong pháp luật Việt Nam nhìn từ góc độ so sánh với pháp luật Trung Quốc / Trương Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Phụng . - 2014. - Nguyễn, Thị Hồng Phụng // Sinh viên và khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2014, Số 7, tr. 34-39
  6 Pháp luật Trung Quốc về phòng, chống ô nhiễm dầu từ tàu biển và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Mai Hải Đăng . - 2013. - // Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2013, Số 05(156), tr.58-64
  7 Pháp luật Trung Quốc với vấn đề giải quyết tranh chấp lao động / Nguyễn Lê Thu . - 2009. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2009, Số 13 (150), tr.57-62
  8 Thẩm quyền của tòa án Trung Quốc đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài - Kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam / Phan Hoài Nam . - 2016. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2016, Số 07 (101), tr. 63 - 72