KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  3  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Để trở thành thủ lĩnh kinh doanh xuất sắc - Nghệ thuật quản lý và hỗ trợ đội nhóm hiệu quả nhất / Suzanne Paling ; Khải Nguyễn dịch . - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 451 tr. ; 21cm. - Khải Nguyễn, dịch
  • Thông tin xếp giá: A18110012830, A18110012982-A18110012988, B19110009347, B19110009350, B19110009351, B19110009389, B19110009390
  • 2 Nghệ thuật lấy lòng khách hàng : Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh / Micheal J. Maher ; Vũ Diệu Hương dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 279 tr. ; 21cm. - Vũ, Diệu Hương, dịch
  • Thông tin xếp giá: A18110012252-A18110012258, B18110008600, B18110008601, B18110008754-B18110008757
  • 3 Tư duy của chiến lược gia : Nghệ thuật kinh doanh Nhật Bản = The mind of the strategist / Kenichi Ohmae ; Bích Ngọc dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2015. - 379 tr. ; 21 cm. - Bích Ngọc, dịch
  • Thông tin xếp giá: A16110009391-A16110009393, B16110006025-B16110006027