KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  37  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Luật so sánh trong quá trình hội nhập pháp luật / Nguyễn Thanh Tâm . - 2007. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, 2007, Số 4 (228), tr.36-40
2 Các hình thức định giá lạm dụng trong pháp luật Liên Minh Châu Âu và Hoa Kỳ/ Trần Hoàng Nga . - 2009. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2009, Số 04 (53), tr.50-58
3 Các môn luật so sánh chuyên ngành trong chương trình đào tạo luật của Mỹ và kinh nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội / Nguyễn Thị Ánh Vân . - 2017. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017, Số 6, tr. 86 - 100
4 Cấu trúc hội đồng quản trị công ty đại chúng: so sánh pháp luật Việt Nam và Mỹ : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Đức Nghĩa; Người hướng dẫn: Trần Việt Dũng . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 108 tr. ; 28 cm. - Trần, Việt Dũng
 • Thông tin xếp giá: A10210001964
 • 5 Chế định đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam- nhìn từ góc độ luật so sánh / Ngô Huy Cương . - 2009. - // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, 2009, Số 4(252), tr.26-31
  6 Chế định thỏa thuận trọng tài dưới góc độ pháp luật so sánh - Thực tiễn các nước và Việt Nam / Nguyễn Vũ Hoàng . - 2014. - // Nghề luật, Học viện tư pháp, 2014, Số 1, tr.10-15
  7 Chế tài phạt vi phạm hợp đồng thương mại từ góc nhìn quản trị và luật so sánh : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thế Đức Tâm; Người hướng dẫn: TS. Hà Thị Thanh Bình . - Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 49 tr. : Phụ lục ; 28cm. + 1CD. - Hà, Thị Thanh Bình, TS, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A15210004021
 • 8 Chuyên đề về Luật so sánh / Viện nghiên cứu khoa học pháp lý. Bộ tư pháp . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 160 tr. ; 19cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20026295, 20026356, 20026387, 21014222, 21014253, 21014284, 21014420, 21014451, 21014482, 21014512, 21014659, 21014680, 21084669, 23002845, 23002906
 • 9 Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài - dưới gốc độ so sánh giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Liên minh Châu âu: Khóa luận tốt nghiệp / Hoàng Minh Hải; Người hướng dẫn: ThS. Trần Thị Bảo Nga . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 104 tr. ; 28 cm. - Trần, thị Bảo Nga, ThS
 • Thông tin xếp giá: A10210001962
 • 10 Détermination de la loi applicable en matière de responsabilité extracontractuelle-étude comparative entre dip Vietnamien et règlement Rome II : Mémoire de fin d’études / Nguyễn Ngọc Thảo Uyên; Derecteur de recherche: Đỗ Văn Đại, Conseiller lingguistique: Trần Lê Bảo Chân . - Ho Chi Minh ville, 2011. - 48 p. ; 28cm. - Đỗ, Văn Đại, Dr., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: C15230000007, C15230000017-C15230000019
 • 11 Giáo trình luật so sánh / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Lần 2. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2009. - 536 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110001112-A10110001122, A17110010261, B09110000426, B09110000427, B09110000469, B09110000473
 • 12 Giáo trình luật so sánh / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2012. - 539 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A13110006029, A13110006030, A13110006032-A13110006034, B13110001976, B13110001993-B13110001996
 • 13 Giáo trình luật so sánh / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Lần 11. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2017. - 551 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A17110011663-A17110011667, B17110008027-B17110008029, B17110008031, B17110008032
 • 14 Giáo trình luật so sánh / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2008. - 526 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: 22179654
 • 15 Hệ thống pháp luật Việt Nam từ góc nhìn luật so sánh: Mấy vấn đề phương pháp luận / Nguyễn Như Phát . - 2000. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2000, Số 142, tr.52-60
  16 Hiểu thế nào về sử dụng luật so sánh trong nghiên cứu và giảng dạy luật / Nguyễn Thị Ánh Vân . - 2006. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006, Số 10, tr.60-68
  17 Hiệu lực của chấp nhận giao kết hợp đồng theo bộ luật dân sự 2005 - nhìn từ góc độ luật so sánh / Ngô Huy Cương . - 2010. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2010, Số 24 (185), tr.29-35
  18 Hình thức thực hiện quyền đại diện lao động theo pháp luật của cộng hòa liên bang Đức và Việt Nam dưới góc nhìn luật so sánh / Đào Mộng Điệp . - 2013. - // Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2013, Số 05(156), tr.3-9
  19 Khái niệm chứng cứ trong tố tụng hình sự nhìn từ góc độ lịch sử và luật so sánh / Nguyễn Văn Du . - 2005. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2005, Số 6(53), tr.42-47
  20 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người khác] . - Hà Nội : Lao động, 2017. - 247 tr. ; 21cm. - Ngô, Kim Hoàng Nguyên Nguyễn, Thị Hằng Phan, Hoài Nam
 • Thông tin xếp giá: A17110010186-A17110010195, A17110010823-A17110010837, B17110006842-B17110006851, B17110007367-B17110007381
 • 21 Luật so sánh = Comparative law / Michael Bogdan; Người dịch: Lê Hồng Hạnh, Dương Thị Hiền . - Xuất bản lần thứ nhất. - Swiss : KLuwer Law and Taxation, 1994. - 200tr. ; 27cm. - Lê Hồng Hạnh, GS.TS., Người hướng dẫn Ths. Dương Thị Hiền, Ngd
 • Thông tin xếp giá: 20175269, 20175337, 20175351, 20175368, 20175375, 20175382, 20175412, 20175443, 21146800, 21146831, 21146862, 21146893, 21146909, 21146916, 21146923, 21146930, 21146947, 21146954, 21146961, 21146978, 21146985, 21146992, 21147005, 21147012, 21147036, 21147043, 21147074, 21148095, 22091109, 22091116, 22091123, 22091130, 22091147, 22091154, 22091161, 22091178, 22091185, 22091192, 22091208, 22091215, 22091239, 22091246, 22091253, 22091260, 22091277, 22091284, 22091291, 22091307, 22091314, 22091321, 22091338, 22091345, 22091352, 22091369, 22091376, 22091383, 22091390, 22091406, 22091413, 22091420, 22091437, 22091444, 22091451, 22091468, 22091475, 22091482, 22091499, 22091505, 22091512, 22091529, 22091536, 22091543, 22091550, 22091567, 22091574, 22091598, 22091604, 22091611, 22091628, 22091635, 22091642, 22091659, 22091666, 22091673, 22091680, 22091697, 22091710, 22091727, 22091734, 22091741, 22091758, 22091765, 22091772, 22091789, 22091796, 22091802, 22091819, 22091826, 22091833, 22091840, 22091857, 22091864, 22091871, 22091888, 22091895, 22091901, 22091918, 22091925, 22091932, 22091949, 22091970, 22091987, 22091994, 22092007, 22092014, 22092021, 22092052, 22092069, 22092076, 22092083, 22092090, 22092106, 22092113, 22092120, 22092137, 22092144, 22092151, 22092168, 22092175, 22092182, 22092199, 22092205, 22092212, 22092229, 22092236, 22092243, 22092250, 22092267, 22092274, 22092281, 22092298, 22092304, 22092311, 22092328, 22092335, 22092342, 22092359, 22092366, 22092373, 22092380, 22092397, 22092403, 22092410, 22092427, 22092434, 22092441, 22092601, 22092618, 22092625, 22092632, 22092649, 22092656, 22092663, 22092670, 22092687, 22092694, 22092700, 22092717, 22092724, 22092731, 22092748, 22092755, 22092762, 22092779, 22092793, 22094490, 22094537, 22094544, 22094575, 22156037, 22188427, 23089600, 23089617, 23089631, 23089648, 23089662, 23089679, 23089693, 23089723, 23089730, 23089761, 23089792, 23089808, 23089815, 23089853, 23089860, 23089891, A10110002413
 • 22 Luật so sánh và vấn đề nhất thể hóa pháp luật / Hoàng Xuân Liêm . - 1998. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 1998, Số 123, tr.57-63
  23 Nghiên cứu Luật Hình sự Hoa Kỳ từ góc độ Luật so sánh / Nguyễn Anh Tuấn . - 2017. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2017, Số 10, tr. 47 - 52
  24 Nghiên cứu pháp luật so sánh- Đòi hỏi bức thiết trong hoạt động xây dựng pháp luật / Minh Mẫn . - 1992. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 1992, Số 78, tr.54-55
  25 Nghiên cứu so sánh quy định của Anh và Việt Nam về đạo đức nghề nghiệp của Luật sư trong mối quan hệ với khách hàng : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Kiều Linh; Người hướng dẫn: ThS. Trần Ngọc Hà . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 64 tr. ; 28 cm. - Trần, Ngọc Hà, ThS
 • Thông tin xếp giá: A10210001965
 • 26 Nghiên cứu về nghề thẩm phán và đào tạo thẩm phán tại Anh, so sánh với nghề thẩm phán tại Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thụy Hân; Người hướng dẫn: ThS. Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 78 tr. ; 28 cm. - Phan, Hoài Nam, ThS
 • Thông tin xếp giá: A10210001958, B14210001034
 • 27 Những hạn chế của chế định thực hiện hợp đồng trong Bộ luât dân sự năm 2015 dưới góc nhìn Luật so sánh / Nguyễn Thị Phương Châm . - 2017. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017, Số 12, tr. 3 - 12
  28 Pháp luật phòng chống tham nhũng Việt Nam - Singapore nhìn từ góc độ luật so sánh và những kiến nghị : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồ Quảng Giang; Người hướng dẫn: ThS. Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 91 tr. ; 28 cm. - Phan, Hoài Nam, ThS
 • Thông tin xếp giá: A10210001969
 • 29 Tầm quan trọng của luật so sánh đối với khoa học pháp lý ngày nay / Thái Vĩnh Thắng . - 1995. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 1995, Số 3, tr.16-20
  30 Tìm hiểu về luật học so sánh / Võ Khánh Vinh . - 1992. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 1992, Số 77, tr.41-42