KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  18  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá dựa trên chi phí / Hoàng Khánh Vân . - 2017. - // Tài chính, Bộ Tài chính, 2017, Số 651, tr. 81 - 83
2 Chiến lược & chính sách kinh doanh / Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2010. - 488 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110004000-A10110004003, B10110001241, B10110001242
 • 3 Đột phá tư duy kinh doanh / Howard Yu; Nyx Tran dịch . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 438 tr. ; 21 cm. - Nyx Tran, Dịch
 • Thông tin xếp giá: A18110013073-A18110013078, A18110013081, A18110013089, B19110009340-B19110009346
 • 4 Giáo trình Marketing quốc tế / Trần Minh Đạo . - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Kinh tế Quốc dân, 2009. - 263 tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110003246-A10110003249, B10110001007
 • 5 Giáo trình quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh / Nguyễn Mạnh Hùng ...[và những người khác] . - TP.HCM, Phương Đông, 2013. - 289 tr. ; 24cm. - Đỗ Thị Thanh Vinh, TS Lê, Việt Long, TS Nguyễn, Kim Nam, ThS Nguyễn, Mạnh Hùng, TS
 • Thông tin xếp giá: B14110003243, B14110003245-B14110003249
 • 6 Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh / A.M. Brandenburger, B.J.Nalebuff; Nguyễn Tiễn Dũng dịch . - Hà Nội : Dân trí, 2015. - 448 tr. ; 21cm. - Nguyễn, Tiễn Dũng, Dịch
 • Thông tin xếp giá: A15110007938, A15110007939, A15110007941-A15110007944, A15110007948, B15110004398, B15110004407-B15110004412, B15110004418
 • 7 Những chiến lược kinh doanh phương pháp cạnh tranh giành chiến thắng / Mạnh Linh . - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2005. - 345 tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110003285, A10110003286, A10110003291, A10110003292, B10110001020
 • 8 Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược . - Tp. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2008. - 363 tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110003776-A10110003783, B10110001170, B10110001171
 • 9 Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược, Trần Phước . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 250 tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A17110011492-A17110011496, B17110008051, B17110008052, B17110008058-B17110008060
 • 10 Phân tích kho dữ liệu trong kinh doanh : Sách tham khảo / Hồ Trung Thành . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2016. - 283 tr. ; 24 cm. - Lê, Hoàng Sử Lê, Thị Kim Hiền Triệu, Việt Cường Vũ, Thúy Hằng
 • Thông tin xếp giá: B17110006888, B17110006891-B17110006894
 • 11 Quản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế / Đào Duy Huân . - Hà Nội : Thống kê, 2010. - 394 tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110004008-A10110004011, B10110001245, B10110001246
 • 12 Quản trị doanh nghiệp = Business Administration / Dương Hữu Hạnh . - Hà Nội : Thống kê, 2009. - 442 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110001928-A10110001930, A10110001937, B10110000679, B10110000680
 • 13 Thuật thiết lập chiến lược kinh doanh / Brian Tracy; Minh Nguyên dịch . - Hà Nội : Lao động, 2016. - 142 tr. ; 21 cm. - Minh Nguyên, Dịch
 • Thông tin xếp giá: A16110009329-A16110009333, B16110005974-B16110005976, B16110005980, B16110005981
 • 14 Vai trò của báo cáo phát triển bền vững đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập / Phạm Thị Minh Hồng . - 2016. - // Tài chính, Bộ Tài chính, 2016, Số 636, tr. 84 - 86
  15 Về triển khai chiến lược kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Hồ Quang Huy . - 2011. - // Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2011, Số 18, tr.30-33
  16 Xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2020 của Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong / Nguyễn Quang Hiếu . - 2015. - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015, Số chuyên đề tháng 3, tr. 39 - 41
  17 Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu / Đinh Hải Hồ . - // Tài chính, Bộ Tài chính, 10/2018, Số 691, tr. 73 - 75
  18 Xuất khẩu sang Hoa Kỳ sản phẩm quyết định chiến lược kinh doanh / Sesto E Vecchi . - 2002. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2002, Số 2, tr.6-8