KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  81  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án kinh tế. Tập1, Phần chuyên đề / Trường Đại học các chức danh tư pháp, Phan Chí Hiếu, [Nhiều tác giải] . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2001. - 189 tr. ; 19cm. -
 • Thông tin xếp giá: 21128134, 21128141, 21128165, 21128172, 21128202, 21128233, 21128295, 21128301, 23082489, 23082519, 23082625, 23082656
 • 2 Ai là người được thi hành án trong trường hợp bản án, quyết định về cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con khi ly hôn / Phan Tấn Pháp . - 2007. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ tư pháp, 2007, Số 7(184), tr.56-57
  3 Áp dụng phương pháp bình luận án trong giảng dạy môn Luật Lao động / Lê Thị Thúy Hương . - 2015. - // Sử dụng bản án trong công tác đào tạo , Hội thảo khoa học, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2015, KPV1580. S83, tr.156 - 162
  4 Bàn về bản án / Ngô Xuân Quỳnh . - 2011. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2011, Số 6, tr18-25
  5 Bàn về việc sử dụng bán án làm chất liệu thiết kế bài giảng môn học chuyên ngành luật / Phan Thị Thành Dương . - 2015. - // Sử dụng bản án trong công tác đào tạo , Hội thảo khoa học, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2015, KPV1580. S83, tr.79 - 85
  6 Bàn về việc sử dụng bản án làm chất liệu thiết kế bài giảng môn học chuyên ngành luật / Phan Thị Thành Dương . - 2015. - // Khoa học Pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2015, Số 04 (89), tr. 46-49;80
  7 Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam / Bảo tàng Cách mạng Việt Nam . - Hà Nội : Lao động, 1997. - 188 tr. ; 20cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20021818, 20021825, 20021863, 23000957, 23000988
 • 8 Bình luận bản án trong giảng dạy / Đỗ Văn Đại . - Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - // Áp dụng phương pháp dạy học theo tình huống trong giảng dạy và định hướng xây dựng casebook tại Đại học Luật Tp. HCM, Tài liệu hội thảo, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2013, tr.34-35
  9 Các văn bản pháp luật về tố tụng hình sự / Việt Nam (CHXHCN). Quốc hội . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 632 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A09110000262, A09110000264, A09110000265, A09110000267, A09110000269, A09110000275, A09110000276, B09110000090, B09110000091, B09110000093
 • 10 Cần kháng nghị bản án có quá nhiều sai sót / Lê Văn Sua . - 2016. - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2016, Số 12(33), tr.15-18
  11 Chỉ với một từ, bản án sẽ thay đổi / Lê Phan Thùy Anh . - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2005, Hiến kế lập pháp số 2 (56), tr.61-62
  12 Công nhận, thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài trong điều ước quốc tế của Việt Nam / Dư Ngọc Bích . - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2020, Số 05 (135), tr. 79 - 89
  13 Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật qua hai năm thực hiện thẩm quyền theo quy định của luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014 / Nguyễn Kim Sáu . - 2018. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tháng 01/2018, Số 01, tr. 26 - 31
  14 Công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đối với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cùng cấp / Nguyễn Hữu hậu . - 2008. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2008, Số 4, tr.35-39
  15 Góp ý dự thảo bộ luật thi hành án: cần tăng cường tính thi hành của bản án/ Nông Quốc Bình . - 2006. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2006, Số 5(75), tr.34-38
  16 Hoàn thiện quy định của pháp luật về xác định bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự / Nguyễn Văn Nghĩa . - 2018. - // Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp, 2018, Số 8 (360), tr. 36-40
  17 Hợp đồng vi phạm điều cấm ở Việt Nam (Bản án và bình luận án) / Đỗ Văn Đại . - 2009. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2009, Số 01 (50), tr.55-63
  18 Kết quả kháng nghị phúc thẩm hình sự đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện của Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Đồng Tháp / Trần Huỳnh Bích Phượng . - 2008. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2008, Số 4, tr.45-48
  19 Kết quả và kinh nghiệm công tác kiến nghị, kháng nghị đối với những bản án, quyết định giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án có vi phạm pháp luật theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 . - 2008. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2008, Số 2(Tân xuân), tr.16-22
  20 Kết quả và kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh trong việc kháng nghị phúc thẩm các bản án, quyết định hình sự của Tòa án cùng cấp / Cao Việt Toàn . - 2008. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2008, Số 4, tr.49-52
  21 Kết quả, kinh nghiệm của Viện kiểm sát trong việc kháng nghị phúc thẩm hình sự các bản án, quyết định của Tòa án cấp huyện / Lê Thanh Hùng . - 2008. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2008, Số 4, tr.11-24
  22 Kiểm sát bản án, quyết định của tòa án cấp huyện - Những vấn đề đặt ra / Nguyễn Quang Dũng . - 2017. - // Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 2017, Số 06, tr. 18 - 22
  23 Kinh nghiệm về sử dụng bản án, quyết định của Tòa án trong đào tạo nghề luật / Nguyễn Minh Hằng . - 2015. - // Khoa học Pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2015, Số 04 (89), tr. 26-31
  24 Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 711 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110001465-A10110001472, A10110001505-A10110001507, A10110001566, B10110000543-B10110000546
 • 25 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại . - Xuất bản lần thứ bảy. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 992 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A20110000189, A20110000192-A20110000195, A20110000202-A20110000206, A20110000211, A20110000213-A20110000216, B19110010497-B19110010506
 • 26 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại . - Xuất bản lần thứ sáu, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 938 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A17110010529-A17110010543, B17110007244-B17110007257
 • 27 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại . - Xuất bản lần thứ sáu, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 961 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A17110010544-A17110010558, B17110007230-B17110007243
 • 28 Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự : Bản án và bình luận án. Tập 1 / Đỗ Văn Đại . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2012. - 616 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A12110004929, A12110004997, A12110004998, A12110005044, A12110005045, A12110005048-A12110005051, B12110001581-B12110001583, B12110001598
 • 29 Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự : Bản án và bình luận án. Tập 2 / Đỗ Văn Đại . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2012. - 616 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A12110004930, A12110004994-A12110004996, A12110005043, A12110005046, A12110005047, B12110001584, B12110001597, B12110001601, B12110001602
 • 30 Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam : Bản án và bình luận án : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại . - Xuất bản lần thứ ba. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam, 2017. - 957 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A17110011535-A17110011544, B17110007878-B17110007883, B17110007885-B17110007887