KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  4  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi bị buộc tội theo hướng dẫn của Liên hợp quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam : Công trình dự thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường lần thứ XXIII. Năm học 2018-2019 / Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo . - Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 100 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Thị Phương Thảo
  • Thông tin xếp giá: A19210005411, A19210005412, A19210005415, B18210002049, B18210002052
  • 2 Bảo vệ quyền đối với đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 / Lê Thị Thuý Nga . - 2020. - // Dân chủ & Pháp luật, Cơ quan của Bộ Tư pháp, 2020, Số chuyên đề tháng 3/2020, tr. 3-7
    3 Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình / Phùng Trung Tập . - 2018. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2018, Số 2, tr. 23-34
    4 Tiếp cận công lý để bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình / Lê Thị Diễm Phương . - 2017. - // Quyền tiếp cận công lý trong pháp luật dân sự, Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2017, KPV494.Q89, tr. 78-87