KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  45  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra; kiểm soát, kiểm toán; điều tra và sử lý vi phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng / Việt Nam (CHXHCN). Chính phủ . - Hà Nội : Lao động, 2007. - 959tr. ; 30cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20689698, 20689704, 23242562, 23242579
 • 2 Kiểm sát hoạt động khởi tố và điều tra vụ án hình sự : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Hồng Hoàng Anh; Người hướng dẫn: ThS. Lê Tiến Châu . - Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 83 tr. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: A08210000242
 • 3 Những kết quả nổi bật của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2014 / Vũ Đăng Khoa . - 2015. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2015, Số Xuân, tr.26-33
  4 Bàn về hoạt động kiểm tra, đánh giá chứng cứ của viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra, truy tố các vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 / Lương Hải Yến . - 2016. - // Khoa học kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2016, Số 03 (11), tr. 23 - 29
  5 Báo cáo tổng kết sơ bộ điều tra xã hội học / Nhóm nghiên cứu đề tài . - Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - // Pháp luật bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán - thực tiễn và các giải pháp hoàn thiện, Tài liệu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2010, tr.61-66
  6 Bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự / Trần Thị Thu Hiền . - 2019. - // Tạp chí Khoa học: Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, Tập 35, số 1, tr. 28 - 41
  7 Bắc Giang một vụ án chưa áp dụng các quy định có lợi cho bị can trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử / Dương Minh Kiên . - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2018, Số 11 (57), tr. 20 - 24
  8 Bộ Công an tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát hiện, khởi tố, điều tra đối với tội phạm tham nhũng / Lan Anh . - 2016. - // Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, 2016, Số 08, tr. 20 - 21
  9 Các yếu tố bảo đảm sự tham gia tố tụng của người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự / Vũ Huy Khánh . - 2013. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2013, Số 8, tr.12-15
  10 Các yếu tố khách quan của các tội chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Phạm Quốc Thuần; Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Độ . - Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 64 tr. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: A08210000634, B14210000605
 • 11 Công tác điều tra, xử lý các vụ án về ma tuý qua 4 năm 1994-1997 / Nguyễn Đức Thuận . - 1998. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 1998, Số 123, tr.44-52
  12 Điều tra - công cụ giám sát hữu hiệu của Quốc hội các nước / Trần Tuyết Mai . - 2005. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2005, Số 8 (57), tr.54-56
  13 Điều tra thân thiện đối với người chưa thành niên / Lê Minh Thắng . - 2011. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2011, Số 23(208), tr.35-40
  14 Điều tra trong hoạt động báo chí/ Nguyễn Thế Kỷ . - 2015. - // Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, 2015, Số 06, tr.6-8
  15 Điều tra, kiểm soát tài nguyên, môi trường biển, đảo / Hồng Minh . - 2013. - // Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2013, Số 8(166), tr.46-47
  16 Điều tra, xét xử, thi hành án trong pháp luật phong kiến Việt Nam (nhà Lê thế kỷ XV - XVIII) : Khóa luận tốt nghiệp / Trịnh Thị Thúy Hằng; Người hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Ngọc Huyên . - Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 77 tr. ; 28cm. - Phạm, Thị Ngọc Huyên, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A12210002653
 • 17 Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / Nguyễn Hải Phong . - 2012. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2012, Số 1(Số xuân), tr.42-47
  18 Gắn công tố với hoạt động điều tra nhìn từ thực tiễn công tác kiểm sát / Trần Thanh Thủy . - 2012. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2012, Số 23, tr.17-23
  19 Giải quyết vấn đề dân sự trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm phạm sở hữu : Luận án Tiến sĩ / Ngô Quang Cảnh; Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Trọng Ngữ . - Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 160 tr. ; 28cm. - Hồ, Trọng Ngữ, PGS.TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A17210004679
 • 20 Kết quả và một số kinh nghiệm qua công tác phối hợp liên ngành trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự ở Thái Bình / Lê Trung Mưu . - 2012. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2012, Số 22, tr.17-22;33
  21 Kiến nghị vi phạm pháp luật trong khởi tố, điều tra vụ án hình sự / Nguyễn Thị Mai Nga, Vũ Văn Giang . - 2017. - Vũ, Văn Giang // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2017, Số 4, tr. 14-19
  22 Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền trung 10 năm nhiều thành tựu / Xuân Kiên . - 2012. - // Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012, Số 14(148), tr.41-42
  23 Mô hình tổ chức hoạt động điều tra dư luận xã hội phục vụ cho hoạt động Quốc hội / Nguyễn Đức Chiện . - 2012. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2012, Số 18(226), tr.48-50
  24 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / aNguyễn Thị Phương Thảo . - 2015. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2015, Số 5, tr. 40 - 43, 48
  25 Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản trong phần khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 / Lê Huỳnh Tấn Duy . - 2016. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2016, Số 05 (99), tr. 43 - 51
  26 Một số vấn đề về chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp / Trần Công Phàn . - 2012. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2012, Số 2(Số tết), tr.39-41;46
  27 Một số ý kiến về công tác quản lý, chỉ đạo kiểm sát điều tra từ giai đoạn khởi tố / Trương Văn Chung . - 2008. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2008, Số 15, tr.17-18;35
  28 Một số ý kiến về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong trường hợp một người phạm nhiều tội / Phan Thị Thanh Mai . - 2017. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017, Số 6, tr. 25 - 33
  29 Một số ý kiến về tổ chức và hoạt động điều tra ở Việt Nam / Đỗ Văn Đương . - 2013. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2013, Số 13, tr.23-27
  30 Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa / Trịnh Mạnh Chí . - 2015. - // Nghề luật, Học viện Tư pháp, 2015, Số 4, tr. 40-41;48