KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  19  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ chế giải quyết tranh chấp và cơ chế rà soát chính sách thương mại trong WTO - một số vấn đề thực tiễn cho các nước đang phát triển và các thành viên mới / Nguyễn Thị Hằng . - 2009. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ tư pháp, 2009, Số 8(209), tr.32-38
2 Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong việc xây dựng và hoàn thiện những qui định cũa pháp luật về thủ tục đăng ký, kê khai, thu nộp thuế đối với doanh nghiệp ở Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hằng . - Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 60 tr. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20157647
 • 3 Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến diện tích, năng suất cây lúa các xã ven biển huyện Hậu Lộc và Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 / Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Vinh . - 2016. - Hoàng, Trọng Khiêm Nguyễn, Thị Hằng, ThS Nguyễn, Văn Vinh, ThS, // Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2016, Số 21 (251), tr. 106-108
  4 Đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - thực trạng và hướng hoàn thiện : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hằng; Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 57 tr. ; 28 cm. - Nguyễn, Thị Kiều Oanh, ThS
 • Thông tin xếp giá: A10210001876
 • 5 Điều chỉnh pháp lý quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật dân sự 2005 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hằng . - Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 58tr. ; 28cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20649210, 20649227, 20649258, B18210001340
 • 6 Giải pháp tăng cường phụ nữ lãnh đạo và quản lý trong bối cảnh mới / Nguyễn Thị Hằng . - // Lao động và xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2018, Số 584, tr. 21 - 22
  7 Hoàn thiện cơ chế bảo hiến của Việt Nam từ kinh nghiệm cơ chế bảo hiến của liên bang Mỹ và cộng hòa Pháp : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Bảo Yên; Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hằng . - Tp.Hồ Chí Minh, 2015. - 57 tr. ; 28cm. + 1 CD. - Nguyễn, Thị Hằng, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A15210004053
 • 8 Hoàn thiện pháp luật về Thư viện trường đại học ở nước ta hiện nay - Một số yêu cầu thực sự cấp thiết / Nguyễn, Quốc Vương, Nguyễn Thị Hằng . - 2017. - Nguyễn, Thị Hằng // Hoàn thiện pháp luật về Thư viện, Tài liệu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2017, KPV3180.H63, tr. 98-107
  9 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định công ước Viên 1980 : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp khoa / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Luật quốc tế . - Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 101 tr. ; 28cm. - Đặng, Huỳnh Thiên Vy Đỗ, Thị Mai Hạnh, TS Lê, Tấn Phát, ThS Lê, Thị Ánh Nguyệt, TS Lê, Thị Ngọc Hà Nguyễn, Lê Hoài Nguyễn, Thị Hằng Nguyễn, Thị Lan Hương, ThS Ngyễn, Đoàn hương Giang Trần, Thăng Long, TS Trần, Thị Thuận Giang Trần, Việt Dũng, TS Võ, Hưng Đạt Vũ, Duy Cương, ThS
 • Thông tin xếp giá: A16210004152, B15210001116
 • 10 Khảo sát ảnh hưởng của các phương án bố trí điểm khống chế mặt phẳng và độ cao tới độ chính xác xác định điểm trên mô hình đơn / Nguyễn Thị Hằng, Ninh Thị Kim Anh, Lê Văn Hà . - 2009. - Lê, Văn Hà Ninh, Thị Kim Anh // Tài nguyên và môi trường, Bộ tài nguyên và môi trường, 2009, Số 17(79), tr.54-56,53
  11 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người khác] . - Hà Nội : Lao động, 2017. - 247 tr. ; 21cm. - Ngô, Kim Hoàng Nguyên Nguyễn, Thị Hằng Phan, Hoài Nam
 • Thông tin xếp giá: A17110010186-A17110010195, A17110010823-A17110010837, B17110006842-B17110006851, B17110007367-B17110007381
 • 12 Những lý do Việt Nam nên sớm gia nhập công ước Viên 1980 / Nguyễn Thị Hằng . - Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - // Hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế theo quy định Công ước Viên 1980, Tài liệu hội thảo, Tp. Hồ Chí Minh, 2012, tr.26-29
  13 Quy Nhơn với các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu / Nguyễn Thị Hằng . - 2012. - // Tài nguyên và môi trường, Bộ tài nguyên và môi trường, 2012, Số 20(154), tr.39-40
  14 Quyền con người trong hiến pháp Việt Nam đối chiếu với hiến pháp Hoa Kỳ / Nguyễn Thị Hằng, Trần Ngọc Hà . - 2012. - Trần, Ngọc Hà // So sánh quyền dân sự và chính trị trong hiến pháp Việt Nam năm 1992 và công ước liên hợp quốc về quyền dân sự và chính trị 1966 , Kỷ yếu hội thảo , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2012, tr. 88 - 97
  15 So sánh mô hình bảo hiến của Việt Nam, Hoa Kỳ và Pháp : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Minh Hiền; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hằng . - Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 70 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Thị Hằng, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A12210002731
 • 16 Thách thức và giải pháp cho việc thực hiện nguyên tắc áp dụng án lệ theo "Đề án phát triển án lệ" trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của hệ thống Common law và Civil law / Nguyễn Thị Hằng . - 2014. - // Án lệ trong hệ thống thông luật và châu Âu lục địa: hiến kế cho việc xây dựng và áp dụng án lệ tại Việt Nam , Tài liệu Hội thảo , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2014, tr. 111 - 120
  17 Tính logic và nhân bản trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp 1789 so sánh với hiến pháp Việt Nam 1992, một số góp ý, bổ sung / Trần Thị Bảo Nga, Nguyễn Thị Hằng . - 2012. - Nguyễn, Thị Hằng // So sánh quyền dân sự và chính trị trong hiến pháp Việt Nam năm 1992 và công ước liên hợp quốc về quyền dân sự và chính trị 1966 , Kỷ yếu hội thảo , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2012, tr. 71 - 78
  18 Về hệ phổ kế Gamma phân giải cao trong phân tích các hạt nhân phóng xạ môi trường/ Nguyễn Văn Nam...[và những người khác] . - 2013. - Nguyễn, Hải Minh Nguyễn, Thị Hằng Nguyễn, Văn Nam Nguyễn, Văn Phóng // Tài nguyên và môi trường, Bộ tài nguyên và môi trường, 2013, Số 22(180), tr.49-51
  19 Xây dựng chiến lược marketing nhằm thu hút FDI vào phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên / Nguyễn Thị Hằng . - 2016. - // Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2016, Số 26, tr.42-46