KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  1  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại (chủ biên) . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức- Hội luật gia Việt Nam, 2016. - 813 tr. ; 21cm. - Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng Nguyễn, Thị Bích Hằng
  • Thông tin xếp giá: A16110008950, A16110008952, A16110008954, A16110008955, A16110009021-A16110009028, A16110009069-A16110009071, B16110005757, B16110005760, B16110005761, B16110005765-B16110005767, B16110005769-B16110005772, B16110005776, B16110005778-B16110005780, B16110005785