KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  189  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lê Thị Thi có phạm tội mua bán ma túy cùng chồng? / Đinh Văn Quế . - 2011. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2011, Số 8, tr.17-20
2 Một số vấn đề về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm hình sự theo bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 / Đinh Văn Quế . - 2004. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2004, Số 8, tr.3-10
3 Phương hướng hoàn thiện các quy định của BLTTHS về xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự/ Đinh Văn Quế . - 2011. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2011, Số 17, tr.7-18
4 "Hình sự hoá" các quan hệ kinh tế, dân sự - Nhìn từ góc độ xét xử / Đinh Văn Quế . - 1999. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 1999, Số 2, tr. 9 - 11
5 "Tự thú" khác "đầu thú" / Đinh Văn Quế . - 2015. - // Luật sư Việt Nam, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, 2015, Số 11 (21), tr. 41 - 45
6 Áp dụng điều 47 bộ luật hình sự sao cho đúng? / Đinh Văn Quế . - 2015. - // Luật sư Việt Nam, Cơ quan của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2015, Số 4, tr. 65 - 70
7 Áp dụng điều khoản của bộ luật hình sự nào khi viết bản án? / Đinh Văn Quế . - 2016. - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2016, Số 10 (31), tr. 40-41
8 Bài học cho luật sư khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý / Đinh Văn Quế . - 2017. - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2017, Số 1+2, tr.54-55
9 Bàn thêm về kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự / Đinh Văn Quế . - 2007. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2007, Số 15, tr. 36-40
10 Bàn thêm về kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm vụ án hình sự / Đinh Văn Quế . - 2007. - // Kiểm sát, 9/2007, Số 17, Tr.29-34
11 Bàn về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm / Đinh Văn Quế . - // Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2018, Số 9 (55), tr. 4-9
12 Bàn về quy định tại khoản 3 điều 29 bộ luật Hình sự 2015 / Đinh Văn Quế . - 2017. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 10/2017, Số 19, tr. 09 - 10
13 Bàn về quy định tại khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015 / Đinh Văn Quế . - 2017. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2017, Số 19, tr. 9 - 10
14 Bình luận án / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 329tr . ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20040802, 20040819, 20040826, 20040833, 21039058, 21039089, 21039119, 21080197, 21084645, 21085062, 21086274, 21086748, 21086908, 21096969, 21096976, 23020337, 23020368, B14110003304, B14110041317, B14110041376, B14110041435, B14110041494, B14110041553, B14110041612, B14110042025, B14110042084, B14110049931, B14110049990, B14110050049, B14110055477, B14110055536, B14110055595, B14110055654, B14110055713, B14110063855, B14110063914, B14110063973, B14110064032, B14110064091, B14110064150
 • 15 Bình luận án và một số vấn đề thực tiễn áp dụng trong bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự : Sách dùng cho các cán bộ trong ngành, cho học viên, sinh viên và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực án hình sự / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. - 322 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20260323, 20260354, 21251405, 21251436, 21251467, 21251498, 21251528, 21251559, 23249783, 23249813, A15110008078
 • 16 Bình luận bộ luật hình sự năm 2015. Phần thứ hai, Các tội phạm. Chương XIV: các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người / Đinh Văn Quế . - Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2018. - 423 tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A18110012848, A18110012859-A18110012861, A18110012865, A18110012866, A18110012875-A18110012878, B18110009245, B18110009256-B18110009260
 • 17 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015. Phần thứ hai, Các tội phạm. Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXII: Các tội phạm về chức vụ / Đinh Văn Quế . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 463 tr. ; 24 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A19110013732, A19110013734-A19110013737, A19110013739-A19110013748, B19110010045-B19110010059
 • 18 Bình luận bộ luật hình sự năm 2015. Phần thứ nhất : Những quy định chung : Bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế . - Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2017. - 427 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A18110012035-A18110012047, B18110008492-B18110008503
 • 19 Bình luận khoa học bộ luật Hình sự - Phần các tội phạm : Bình luận chuyên sâu. Tập 10. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2007. - 346 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20670566, 20670597, 21251245, 21251276, 21251306, 21251337, 21251368, 21251399, 23249264, 23249486
 • 20 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Các tội phạm về chức vụ và ma túy. Tập 3 / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 555 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A12110005251-A12110005256, B12110001592, B12110001593
 • 21 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Các tội phạm về quyền tự do dân chủ của công dân, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. Tập 4 / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 511 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A12110005233-A12110005238, B12110001649, B12110001650
 • 22 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Các tội xâm phạm an toàn công cộng trật tự công cộng. Tập 5 / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 547 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A12110005227-A12110005232, B12110001596, B12110001653
 • 23 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Tập 2 / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 332 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A12110005239-A12110005244, B12110001594, B12110001595
 • 24 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Các tội xâm phạm trật tự , quản lý hành chính. Tập 1 / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 527 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A12110005245-A12110005250, B12110001651, B12110001652
 • 25 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Phần các tội phạm / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh, 2002. - 332tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20163235, 20163242, 20163273, 20167769, 23099043, 23103795, 23103818
 • 26 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Phần các tội phạm. Tập 3. Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh, 2002. - 293tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20163204, 20163211, 20167660, 23099029, 23103825
 • 27 Bình luận khoa học bộ luật hình sự : Phần các tội phạm. Tập 6. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh, 2003. - 377 tr. ; 21cm. - 377tr; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20164164, 20164195, 20167738, 20172749, 23099074, 23101845, 23101876, 23106949, 23106956, B14110003315
 • 28 Bình luận khoa học bộ luật hình sự : Phần các tội phạm. Tập 9, Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 387 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110002344
 • 29 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự : Phần chung / Đinh Văn Quế . - TP. Hồ chí Minh : Thành phố Hồ chí Minh, 2006. - 413 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A08110000041-A08110000043, B08110000007-B08110000009
 • 30 Bình luận khoa học bộ luật Hình sự : Phần các tội phạm. Tập 3, Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình : Bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế . - Tp. Hồ Chí MInh : Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 293 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: A10110002350