Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610 .P43
Tên tác giả Bùi, Ngọc Hòa
Thông tin nhan đề Phạm vi xét xử phúc thẩm và thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Bùi Ngọc Hòa
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 94 tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Một số vấn đề lý luận về phạm vi xét xử phúc thẩm và thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam. Phạm vi xét xử phúc thẩm và thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
20648978
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích