Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1710 .L94
Tên tác giả Lưu, Tiến Dũng, TS.LS
Tác giả liên quan Đặng, Thanh Hoa, TS (Đồng chủ biên), Huỳnh, Quang Thuận, ThS, Phạm, Thị Thúy, ThS, Trịnh, Ngọc Anh Phương, ThS.LS
Thông tin nhan đề Lý giải một số vấn đề của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử : Dành cho những người làm công tác thực tiễn và nghiên cứu / Lưu Tiến Dũng (Chủ biên), Đặng Thanh Hoa (Đồng chủ biên) [Và những người khác...]
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 418 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách tập hợp 9 bài viết bao gồm: Quyền thay đổi yêu cầu của đương sự. Thẩm quyền của tòa án đối với thỏa thuận giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Xác định quan hệ tranh chấp. Xác định thụ lý và giải quyết yêu cầu về/hoặc liên quan đến việc tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu theo vụ án dân sự hay việc dân sự. Thụ lý và giải quyết yêu cầu xác định phần sở hữu, chia tài sản chung để thi hành án và tranh chấp liên quan đến tài sản thi hành án. Xác định yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Thời hạn xem xét thụ lý và giải quyết vụ việc tại tòa án vượt quá thời hạn theo luật định có tính vào thời hiệu khởi kiện/yêu cầu hay không. Có được tiến hành hòa giải trong vụ án dân sự không được hòa giải hay không. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp có kiến nghị khởi tố vụ án hình sự của tòa án, đơn tố giác tội phạm của đương sự
Từ khóa 1. Hòa giải. 2. Tạm đình chỉ. 3. Thẩm quyền của tòa án. 4. Tố tụng dân sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A20110015222
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích