Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
HG. B55
Tên tác giả Gates, Bill
Tác giả liên quan Hemingway, Collins, Lê, Hiền Thảo, dịch, Nguyễn, Văn Phước, dịch, Vũ, Tài Hoa, dịch
Thông tin nhan đề Bill Gates tốc độ tư duy : Business @ the speed of thought / Bill Gates, Collins Hemingway
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003
Mô tả vật lý 463tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Bạn không thể chỉ nhìn vào tình trạng thị trường kinh doanh đã diễn ra trong quá khứ hay đang tiến triển trong hiện tại mà bạn phải nhận định được khuynh hướng thị trường sẽ đi về đâu - và có thể sẽ chuyển hướng như thế nào dưới tác động của một vài tình huống có thể xảy ra trong tương lai và từ đó định hướng công ty của bạn và hướng đi của chính mình dựa vào những tiên đoán tốt nhất mà bạn có được.Đây là cuốn sách độc đáo và đầy đủ về tính cách, tài năng, cuộc sống, quá trình thành công cùng nhiều thông tin hình ảnh mới về Bill Gates. Một cuốn sách định hướng cho chính bạn
Từ khóa 1. Bill Gates. 2. Business. 3. Tốc độ tư duy. 4. Tư duy. 5. Ưu thế thành công.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
11:A20110014732
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích