Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2070 .P48
Tác giả tập thể Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề Phương pháp giảng dạy và việc áp dụng vào giảng dạy các môn học liên quan đến quyền con người
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 122tr. ; 28cm
Từ khóa 1. Phương pháp giảng dạy. 2. Quyền con người.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:B18210002077
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích