Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3800. D56
Tên tác giả Lê, Thanh Thy
Tác giả liên quan Phan, Anh Tuấn, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Định danh tội tàng trữ trái phép chất ma túy trong pháp luật hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Lê Thanh Thy; Người hướng dẫn: TS. Phan Anh Tuấn
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 37tr. ; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn phân tích đánh giá những bất cập, vướng mắc khi định tội danh tàng trữ trái phép chất ma tuý quy định trong bộ luật hình sự 2015, đồng thời đưa ra kiến nghị hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự nhằm hoàn thiện vấn đề này
Từ khóa 1. Định tội danh. 2. Ma tuý. 3. Mua bán trái phép. 4. Tội phạm ma túy.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005420
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích