Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3800 .H63
Tên tác giả Võ, Minh Thắng
Tác giả liên quan Nguyễn, Thị Phương Hoa, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Hoãn chấp hành án phạt tù theo luật thi hành án hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Võ Minh Thắng; Người hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 40 tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010 và thực tiễn giám sát người được hoãn chấp hành hình phạt tù
Từ khóa 1. Hình sự. 2. Hoãn chấp hành án phạt tù. 3. Thi hành án hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005178
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích