Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610 .T43
Tên tác giả Phùng, Bá Thắng
Tác giả liên quan Võ, Thị Kim Oanh, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Phùng Bá Thắng; Người hướng dẫn: TS. Võ Thị Kim Oanh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 40 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của hội đồng xét xử
Từ khóa 1. Hội đồng xét xử. 2. Khởi tố vụ án hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005230
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích