Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4636 .K46
Tên tác giả Phạm, Ngọc Duyên
Tác giả liên quan Võ, Thị Kim Oanh, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Phạm Ngọc Duyên; Người hướng dẫn: TS. Võ Thị Kim Oanh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 51 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD-ROM
Tóm tắt/chú giải Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật TTHS, thực tiễn áp dụng về khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại nói chung, quy định về thời hạn trong khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại và rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại nói riêng; phát hiện những điều hợp lý và bất cập, hạn chế của pháp luật trong đó đối chiếu, so sánh quy định về thời hạn trong khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại trong BLTTHS năm 2003. Từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại
Từ khóa 1. Khởi tố vụ án. 2. Người bị hại.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005110
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích