Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 8935278600046, 90000đ
Mã ngôn ngữ vie
HG .T36
Tên tác giả Barrow, Colin
Tác giả liên quan Trần, Thị Bích Nga, Dịch
Thông tin nhan đề Tạo lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo = Bussiness plans for small bussinesses / Colin Barrow; Trần Thị Bích Nga dịch
Xuẩt bản,phát hành TP. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 279 tr. ; 24 cm
Thông tin tùng thư Tủ sách khởi nghiệp do Sài Gòn Book và HFIC đồng tuyển chọn
Tóm tắt/chú giải Lập kế hoạch kinh doanh không khó như bạn nghĩ. Để lập được kế hoạch kinh doanh, bạn không nhất thiết phải viết được luận văn tiến sĩ hay tiểu thuyết. Tạo lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo sẽ hướng dẫn bạn xuyên suốt quá trình, từng bước một. Những ý tưởng sẽ mãi là ý tưởng nếu bạn không biết cách trình bày và thuyết phục các nhà đầu tư rằng nó thực sự độc đáo và chắc chắn sẽ thành công. Một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo, nghiêm túc và thú vị không những giúp bạn có được sự ủng hộ tài chính dồi dào mà còn khẳng định rằng, bạn nhất định sẽ thành công
Từ khóa 1. Kế hoạch kinh doanh. 2. Tư duy chiến lược.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013947-9
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010154-6
Tổng số bản: 6
Số bản rỗi: 6 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích