Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3800 .Q36
Tên tác giả Trần, Thị Thanh Nhàn
Tác giả liên quan Lê, Huỳnh Tấn Duy, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Quản lý, giam giữ phạm nhân theo luật thi hành án hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Trần Thị Thanh Nhàn ; Người hướng dẫn: TS. Lê Huỳnh Tấn Duy
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 47tr. : Phụ lục ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Luận văn nghiên cứu các quy định pháp luật về: Chương I, Chế độ quản lý phạm nhân; Chương II, Chế độ giam giữ phạm nhân
Từ khóa 1. Giam giữ. 2. Thi hành án hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005086
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích