Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
PL .C48
Tên tác giả Vũ, Văn Cường
Thông tin nhan đề Chuyện tình Lê Giang / Vũ Văn Cường
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Hội nhà văn, 2010
Mô tả vật lý 298tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải "Chuyện Tình Lệ Giang" là cuốn tự truyện của tác giả Hoa Nam viết về một chàng trai tới Lệ Giang miền Vân Nam với hy vọng người chàng yêu thương chàng đang giận dỗi cũng tới đó nhưng ở đó chàng trai ấy đã gặp một cô gái bí ẩn và họ đã đồng hành cùng nhau
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013324
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích