Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
HF .T54
Tên tác giả Thích, Nhật Từ
Thông tin nhan đề Tiền và tình đời nghệ thuật buông bỏ / Thích Nhật Từ
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa-Văn nghệ, 2009
Mô tả vật lý 222 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách viết về: Đừng vì tiền quên tình phụ nghĩa; Đừng quên tình đời; Để gió cuốn đi; Hãy ban tặng niềm vui; Nghệ thuật hóa giải nội kết
Từ khóa 1. Tiền. 2. Tình đời.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013321
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích