Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KF .C36
Tên tác giả Seung, Min Kim
Thông tin nhan đề Cẩm nang 50 bang hợp chủng quốc Hoa Kỳ/ Seung Min Kim, Grimmté
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Kim Đồng, 2012
Mô tả vật lý 215 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách đề cập đến Hợp chủng quốc Hoa Kì, cường quốc số 1 thế giới
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013314
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích